Menu

Databaser, Automatisering och Business Intelligence


Send application

Går du igång på dataflöden, automatisering och business intelligence-lösningar i PowerBI? Då är denna roll som gjord för dig. Du kommer att vara en nyckelkompetens i vårt Product & Delivery-team, som både utvecklar vår mjukvara och implementerar den i lösningar till våra kunder. Arbetsuppgifterna kommer att variera och du kommer till exempel vara den som sätter upp en integration med ett datalager, skapar ett automatiseringsflöde i Sweet Automation, eller tar fram ett dashboard i PowerBI. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingen av våra mjukvaror, speciellt med inriktning på automatisering, rapportering och analys.

Sweet Systems implementerar nyskapande lösningar inom kundhantering, digitalisering och automatisering med hjälp av vår egen mjukvaruplattform – Sweet! Tillsammans gör vi livet enklare för våra kunder så att de kan fokusera på att skapa värde. Kreativitet och innovation värdesätter vi högt.

Din roll är bred och du kommer ha stor del i hur vi ska utveckla det på bästa sätt.

Arbetsuppgifter

  • Definiera och skapa integrationer mellan kundernas system och våra Sweet-programvaror. 
  • Ta fram och vidareutveckla rapporterings- och analyslösningar för våra kunder, i PowerBI eller andra rapport- och analysplattformar. 
  • Delta i utformningen och utvecklingen av Sweet Automation och Sweet Performance. 
  • Modellera och bygga upp datalager.  

Who we think you are

  • Du är drivande ansvarstagande och nyfiken 
  • Du förstår verksamheter och speciellt processerna runt kundservice och sälj 
  • Du är duktig på att kommunicera samt att hantera kunder och människor 
  • Du har ett stort intresse av databaser, business intelligence och automatisering. 

Timeline at Sweet

The first few weeks are spent on the induction programme where, in addition to meeting different people at your new workplace, you will be introduced to our vision, meet our founders, go through our methods, be introduced to what we solve for our clients, etc. The aim is for you to get an idea of who we are and how we work. 

Under första och andra månaden jobbar du tätt med de andra i Product & Delivery-teamet och kommer in i gruppen och arbetssättet. Du jobbar parallellt med en kollega så att du lättare kommer in i arbetet.  

Du lär dig våra produkter och vi kommer att se till att du får insikt i våra projektmetoder och kundlösningar.  

Efter tre till fyra månader har du lärt dig massor och börjar ta mer ansvar för dina områden och arbetsuppgifter.  

Efter ungefär ett halvår är du varm i kläderna och tar en självklar plats som en nyckelperson i vårt Product & Delivery-team. 

Who Sweet is

Sweet Systems utvecklar smarta och snygga lösningar som digitaliserar arbetet för sälj-, service och marknadsavdelningar. Allt från CRM-system och digitala formulär till ärendehantering och automation. Sweet letar alltid efter fler stjärnor till vårt team. 

Please send your CV and a cover letter to us. For questions about the position, please contact Daniel Äng at daniel.ang@sweetsystems.se or 0733-80 20 15. We look forward to hearing from you.

Send application    We save your personal information to be able to respond to your requests/support tickets and to be able to contact you with information of your interest. When you contact us you give your consent to Sweet Systems and the Releye-group to store your personal information. We save your information until you do not longer wish to have any contact with us. You can contact us anytime you wish to be removed from our systems. If you have any questions about GDPR or how we store your personal information - read more in our Policy (link in the footer) or contact us at info@sweetsystems.se.