SPP

SPP har effektiviserat processer inom kundkännedom (KYC) och teckning av försäkringar med Sweet Forms. Integrationen med SPPs system via Sweet Automation möjliggör smidig dataöverföring, vilket reducerar ledtider och ökar effektiviteten. Detta bidrar också till ökad automatisering och minskad miljöpåverkan.

Effekt

x3
3 gånger fler digitala signaturer än tidigare, som har ersatt manuella underskrifter
50%
50% minskad mängd formulär, underlättar förvaltningen
90%
90% reducering av kompletteringar

Utmaningar

SPP stod inför utmaningar med sin traditionella blanketthantering som vanligtvis krävde en mängd kompletteringar, detta ledde till ledtider som påverkade både kunder och medarbetare. SPP ville förenkla och effektivisera dessa arbetsflöden.

Det fanns ett behov av mer enhetliga dataflöden för att samla in och använda information än mer effektivt. Utöver detta fanns önskemål att minska användningen av pappersblanketter för att ytterligare minimera påverkan på miljön.

Lösning

Tillsammans identifierade vi en möjlighet att effektivisera och förenkla SPPs arbetsprocesser. Genom samarbetet med Sweet har SPP framgångsrikt hanterat utmaningarna med hjälp av våra digitala formulär, som är anpassade till SPPs grafiska profil, förbättrat användarupplevelsen och minskat behovet av kompletteringar genom smarta valideringar och tvingande fält.

SPP har effektiviserat processer inom kundkännedom (KYC) och nyteckning av försäkringar med Sweet Forms. Integrationen med SPPs system via Sweet Automation möjliggör smidig dataöverföring, vilket reducerar ledtider och ökar effektiviteten. Detta bidrar också till ökad automatisering och minskad miljöpåverkan.

En central funktion i Sweet Forms är möjligheten för SPP att själva skapa och redigera formulär, vilket främjar ett effektivare arbetssätt.

SPP bekräftar att detta samarbete och digitaliseringen har varit avgörande för att uppfylla dagens krav och förväntningar, vilket understryker Sweet Forms betydelse som en värdefull partner i digital transformation.

Framtid

Vi på Sweet ser med spänning fram emot det fortsatta samarbeta med SPP och att arbeta vidare med deras digitala resa. Tillsammans kommer vi att fortsätta digitalisera för att skapa en framtid där arbetsprocesser är smidiga, effektiva och anpassade för de höga krav som ställs av dagens digitala värld.

I samarbete med oss på Sweet, tar SPP klivet bort från de gamla begränsningarna av fysiska formulär och in i en era av digital transformation. Framtiden för SPP är fylld av digitalisering och automation, vilket leder till ständig förnyelse av deras verksamhetsprocesser samtidigt som de håller fast vid sina kärnvärden om kvalitet, effektivitet och miljöhänsyn.

Vi på Sweet är stolta över att kunna assistera SPP genom deras digitala transformation. Med hjälp av Sweet Forms kan SPP smidigt övergå till digital formulärhantering och säga adjö till gamla pappersblanketter. Vår samarbetsresa med SPP är långt ifrån över och vi ser fram emot att fortsätta optimera deras arbetsmetoder.

Implementeringen av Sweet Forms har markerat en betydande milstolpe i vår digitala transformationsresa. De anpassade digitala formulären har inte bara ökat användarvänligheten för våra kunder, de har också effektiviserat vår datahantering och våra processer. Detta har varit en bidragande faktor till förbättringen av vår operativa effektivitet
Jenny Sjövall Chef Digital Operations, SPP

Om SPP

SPP tillhör den norska koncernen Storebrand och är en framstående aktör inom sparande och försäkringstjänster i Norden, bland annat inom tjänstepension.

SPPs engagemang för digital förbättring återspeglas i deras roll som en viktig aktör inom digital transformation och modernisering av arbetsprocesser inom försäkringsbranschen, en bransch som traditionellt använt många pappersbaserade blanketter.

Läs mer om SPP

Läs mer om Sweet Forms

Kontakta oss