Integritetspolicy

Cookies
Vår hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en
webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig
information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder
vi på Sweet Systems cookies för att förbättra din internetupplevelse. Vi använder till exempel cookies
för att få en bild av dina preferenser – baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på webben. Detta
gör det möjligt för oss att förse dig med förbättrade tjänster. Vi använder också cookies för att
sammanställa data som hemsidetrafik och interaktioner så att vi kan erbjuda bättre webbupplevelser
och verktyg i framtiden. Vi kan också använda oss av pålitliga tredjepartsleverantörer för att samla in
information åt oss.

Vad händer om du stänger av cookies i din webbläsare?
Om du stänger av cookies så kan några av funktionerna som hjälper till att göra din webbupplevelse
mer effektiv fungera sämre eller sluta att fungera helt.

Hur hanterar vår webb “spåra ej”-signaler?
Vi respekterar spåra ej-signaler och lägger inte cookies eller använder annonsering när en spåra ej-
webbläsarmekanism är på plats.


Sekretess och användarvillkor

Behandling av personuppgifter
Vi på Sweet Systems värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som vi
använder sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Från den 25 maj 2018 gäller
dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU/ESS. På Sweet Systems
avser vi som personuppgiftsansvarig att behandla personuppgifter som lämnas till oss i samband
med registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium/event, rekryteringsaktiviteter, sociala
medier, bloggprenumeration och liknande insatser.

Syftet med insamling av personuppgifter
På Sweet Systems behandlar vi personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att
administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig
administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service
som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar och supportärenden. De personuppgifter vi
behandlar är bland annat namn, e-postadress och IP-adress, alltså information som kan härleda till
dig som person. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det
möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast

lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras
information.

Laglig grund
Sweet Systems behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. När det är nödvändigt
behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt
och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke
innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Ditt godkännande
Genom att registrera dina personuppgifter på vår hemsida samtycker du till att Sweet Systems, i
egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter,
service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra
kundundersökningar. Genom registrering hos Sweet Systems samtycker du även till att motta
information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt.
Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-
postadress till oss. Sweet Systems äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss. Du har
rätt att från Sweet Systems få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi
kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har
rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Sweet Systems,
begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att
dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring. Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller
marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@sweetsystems.se eller genom att avregistrera
dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt
irrelevanta åligger det Sweet Systems att vidta rättelseåtgärder.

Kontaktinformation
Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss
enligt informationen nedan.

Sweet Systems AB
Drottninggatan 97
113 60 Stockholm
info@sweetsystems.se

+46 (0) 8 23 08 30
Dataskyddsombudsombud, Daniel Äng
daniel.ang@sweetsystems.se

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy som beskrivs nedan kan du läsa och få en tydlig förståelse för hur vi samlar in,
använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

Personlig information vi samlar in när du besöker vår hemsida
När du registrerar dig via något av våra formulär på vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ditt
namn, mejladress, telefonnummer, hemsideadress eller andra detaljer.

När samlar vi in information?
Vi samlar in information när du fyller i ett formulär eller ger ifrån dig annan information på vår sajt.

Varför behöver vi din information?
Informationen som du ger ifrån dig hjälper oss på två sätt:

 • Vi kan personifiera din upplevelse och leverera den typ av innehåll och produkterbjudanden
  som du är mest intresserad av.
 • Vi kan förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.

Varför behöver vi din mailadress?
Vi behöver din mailadress för att kunna:

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig, svara på förfrågningar och/eller andra
  frågeställningar eller frågor.
 • Lägga till den till vår utskickslista för att fortsätta skicka mejl till våra kunder efter att den
  ursprungliga affären har upphört.

Kan du avbryta din prenumeration av mejlutskick från Sweet Systems?

Du kan när som helst avbryta din prenumeration.
Detta kan du göra på två sätt:

 • Antingen genom att klicka på ”avregistrera” i något av våra mejlutskick
 • Eller genom att maila oss på info@sweetsystems.se

Hur skyddar vi din information?
Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat
antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla

informationen konfidentiell. Dessutom är all känslig information som du anger krypterad via SSL
(Secure Socket Layer technology).

Vi genomför en stor variation av säkerhetsåtgärder när en användare lämnar in, skickar in eller vill ha
åtkomst till sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

Kontaktinformation
Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss enligt
informationen nedan:

Sweet Systems AB
Drottninggatan 97
113 60 Stockholm
info@sweetsystems.se
+46 (0) 8 440 93 50