Menu
Om oss / Partners

Sweets Samarbetspartners

Läs mer om våra partners och vad de gör

Releye

Releye är inte bara vår partner, utan även vårt systerbolag. Det är ett strategi- och IT-konsultbolag som är experter på att ta fram innovativa koncept och effektiva lösningar inom strategi, organisation och teknik. De utvecklar användarvänliga lösningar inom digital kundstrategi, kundanalys, CRM och performance management.

Releye tillhandahåller Sweets lösningar och vi jobbar tillsammans i många kundprojekt.

Prosales

ProSales är ett forsknings- och managementkonsultbolag som är specialiserade på B2B sales excellence.

Med utgångspunkt i deras forskning hjälper de sina kunder att skapa lönsam och långsiktigt hållbar organisk tillväxt.

Sweet är medlemmar i ProSales sedan många år tillbaka.