Branscher

Våra branschspecialiserade lösningar ger obegränsade möjligheter. Vi har finslipat våra verktyg och expertis för att passa olika branscher, och nedan hittar du några av våra expertområden. Utforska och låt dig inspireras av de möjligheter vi kan erbjuda inom din specifika bransch.

Fordonsindustri

Få sektorer står inför sådana förändringar som fordonsindustrin gör. Elektrifiering och kapade leverantörsled är bara ett par exempel. Uppkopplade enheter skapar förutsättningar för att hantera inte bara kundlivcykeln utan också produktlivscykeln.

Ledande fordonsindustrilösningar

Snabba förändringar möts med våra lösningar

Helhetsperspektiv på livscykeln

Hantera hela kund- och produktlivscykeln med oss

Kundfokus för framgång

Positiv kundupplevelse genererar lönsamhet

Effektiva försäljnings- och servicemetoder

Optimerade lösningar för ökad produktivitet

Ett helhetsgrepp om processen

Tack vare våra lösningar ges möjligheten att hantera hela kund- och produktlivscykeln. Från leads- och försäljningsprocessen till service- och eftermarknadsprocessen. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Det är ofta här kunden utvärderar leverantören. Och lönsamheten genereras ofta i det skedet.

Läs vår guide om automatisering av produktlivscykeln

Automotive
KIA logo

KIA

KIA effektiviserar sin onboarding och avtalshantering med digitala webbflöden

Läs mer om KIAs användnin av Sweet

Tillverkande industri

Kundlivscykeln för företag inom tillverkande industri är ofta lång och komplex. Återförsäljare och agenter utgör ofta en viktig del i värdekedjan vilket gör att många intressenter är involverade. Och produkten som levereras är vanligtvis central för kundens verksamhet. Bland dessa anledningar är det inte bara försäljningsprocessen som utgör en kritisk del i kundarbetet, utan minst lika mycket service- och eftermarknadsprocesserna.

Helhetslösning för tillverkningsindustrin

Sweet optimerar långa och komplexa kundlivscykler genom att hantera försäljning, service och eftermarknad effektivt

Stöd för återförsäljare och mellanhänder

Sweet underlättar samarbete med värdekedjans viktiga aktörer, säkerställer enhetlig servicekvalitet och involverar fler intressenter

onboarding icon

Fullständig kundbild

Sweet ger en komplett kundöversikt med aktuell status, historik och framtida planer, inklusive automatiskt genererad eller manuell information

safe icon

Uppfyll dina kundlöften

Med Sweet täcker du hela kundlivscykeln och skapar förutsättningar för att leverera på de löften du gett till dina kunder

Konsistent arbetssätt med alla parter

Sweet ger möjligheten till en bild av kunden som visar nuläge, historik men även sådant som är inplanerat – automatiskt genererat eller manuellt. Addera stöd för reklamationshantering, reservdelsförsäljning och service. Vidarebefordra ärenden till partners så att ni också säkerställer att kunden får samma servicegrad oavsett om ni eller er partner genomför arbetet. Hela kundlivscykeln täcks och ni skapar förutsättningar att uppnå det ”kundlöfte” som ni har satt upp.

Läs mer om Sweet CRM

Manufacturing
Scanjet logo

Scanjet

Scanjet Marine förkortar tiden för att hantera ett ärende från en vecka till en halv dag.

Läs mer om Scanjets kundcase

Bank / Finans / Försäkring

Ett kännetecken för företag inom finansiella tjänster och försäkring är många och omfattande regelverk. Nya tillkommer och befintliga regelverk förändras. Många av regelverken syftar till att öka säkerheten för kunden men också för att säkerställa varifrån pengarna kommer. Koll på processer är nödvändigt. Säker hantering av kundinformation är ett måste. Flexibla digitala verktyg är en förutsättning.

Omfattande regelverkskännedom

Expertis inom finansiella regelverk för trygghet och förtroende

document icon

Förbättrad kundupplevelse

Smidigare kundresa utan komplexitet och långa väntetider

Automatisering av manuella processer

Flexibla digitala verktyg för tidsbesparing och effektivitet

safe icon

Säker hantering av kundinformation

Prioriterad kunddatasäkerhet för förtroende

Automatisering för bättre kundupplevelse

Vi får ofta höra att komplexa regelverk är lika med komplexitet för kunden. Många dokument att fylla i, långa handläggningstider, många manuella moment – både för kunden och för handläggaren. Med våra lösningar behöver det inte vara så. Istället kan kundupplevelsen kraftigt förbättras. Churn kan minskas och konverteringsgraden ökas. Och manuella processer, som inte skapar mänskligt värde, automatiseras. Med Sweet blir datainsamling smidig och effektiv, och hanteringen kan regelstyras.

Läs mer om digitala formulär

Banking

Nordnet

Nordnet effektiviserar onboarding-processen och den interna administrationen med digitala avtal, e-signering, molnlagring och automatisering.

Läs om hur Nordnet använder Sweet

Fastigheter

Många upplever att digitaliseringstakten hos fastighetsbolag har gått långsamt. Nu har dock skiftet kommit, och möjligheterna är enorma. Inom fastighetssektorn pratas det mycket om ”proptech”. Våra lösningar hjälper fastighetsbolag att öka servicegraden genom att samla all information på ett ställe, inklusive ärenden, arbetsordrar, hyresgäster och fastigheter.

Snabb digitaliseringstakt

Våra lösningar möjliggör nyttjande av branschens digitaliseringstakt

document icon

Effektiv informationshantering

Samla allt på ett ställe för ökad servicegrad

Proaktiv kundupplevelse

Automatisk felrapportering med Internet of things ger förbättrad kundupplevelse

Automatiserad felhantering

Spar tid och resurser med automatiska felmeddelanden

Proaktivitet för kundnöjdhet

Ta tillvara möjligheten till en proaktiv kundupplevelse. Varför låta hyresgästen kontakta er om ett fel när ni redan har den informationen? Istället kan ni meddela att felet inträffat och informera om att åtgärd är på väg.

Läs mer om lösningen för IoT

Real estate
Hufvudstaden logo

Hufvudstaden

Hufvudstaden ökar kundnöjdheten med digitala formulär och smart ärendehantering.

Läs mer
Energy

Energi

Sektorn kännetecknas av att tjänsten som tillhandahålls ofta är likvärdig. Priset är i stor utsträckning transparent. Det kan röra el och i vissa fall även värme, vatten och avfall. 

Att etablera en stark kundrelation är därför nödvändigt, vilket i många fall kan vara en utmaning. Hur få en samlad kundbild upprättad? Vilka avtal har kunden? Vilken utökningspotential finns? Hur ser ärendehistoriken ut? Finns det några avbrott i området där kunden befinner sig? Hur kan en anpassad kommunikation utformas?

Helhetsbild av kunden

Få en komplett översikt av kundens behov, avtal, ärendehistorik och utvecklingsmöjligheter för att bygga starka kundrelationer

Effektiv ärendehantering

Sweet möjliggör snabb och kvalitativ hantering av ärenden över olika avdelningar och funktioner, vilket resulterar i ökad kundnöjdhet

Proaktiv kommunikation

Erbjud relevant information i rätt tid för att skapa en djupare kundengagemang och öka kundens förtroende

Utökad kundservice

Sweet erbjuder en allomfattande och proaktiv kundvård inklusive el, värme, vatten och avfall, som särskiljer dig i en jämlik sektor

Med kundens behov i fokus

Med Sweet ges möjligheten att en bild av kunden med en effektiv och proaktiv kundservice som spänner över flera avdelningar och funktioner. Ärenden hanteras snabbare och med bättre kvalitet. En proaktiv kommunikation gör att kunden får relevant information vid rätt tillfälle.

Läs mer om Sweet CRM

Service
Falu energi och vatten logo

Falu Energi & Vatten

Ökar effektiviteten och insikten inom kundservice med Sweet CRM.

Läs mer
Kommunala bolag

Kommunala bolag

I kommunala bolag är säkerhet, samhällskritiska frågor och regelstyrd verksamhet centralt. Sweet specialiserar sig att stärka dessa aspekter med digitala lösningar som garanterar effektiv, säker data- och ärendehantering.

Vårt fokus är att skapa användarvänliga verktyg och integrationer som uppfyller era unika behov i er organisation. Vi hjälper er att möta både verksamhetens krav service och leverans, men också medborgarnas förväntningar tillgänglighet.

Digitala processer

Sweet Forms förenklar datainsamling och ärendehantering med anpassningsbara formulär och digital e-signering

Smidig handläggning

Sweet CRM optimerar handläggningen av ärenden relaterade till privatpersoner ett säkert och effektivt sätt

Säker lagring

Vi garanterar att er verksamhet uppfyller de högsta kraven när det gäller hantering av känsliga personuppgifter och dokument

Automatisering

Vår automatiseringsmotor ger er tillgång till ett verktyg som kan skapa, visualisera och förändra verksamhets-processer som även samarbetar med befintlig IT-Struktur.

Digitalisering och datasäkerhet för kommunala bolag

Sweet’s digitala lösningar effektiviserar och automatiserar processer för kommunala bolag. Vilket underlättar navigation i det digitala landskapet och bidrar till ökad datasäkerhet. Vilket i sin tur möjliggör att er organisation kan fokusera era kärnuppdragatt leverera kritiska tjänster till samhället. Våra användarvänliga lösningar möjliggör en effektiv transformation av traditionella och ofta tidskrävande processer. Resultatet är en kontrollerbar och skalbar process som förbättrar kundupplevelsen. 

Falu energi och vatten logo

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten använder Sweet CRM för att effektivisera sin kundservice. Sweet CRM ersätter tidigare splittrade informationskällor och involverar personalen i utvecklingsprocessen. Det hanterar nu mer än 95% av alla kundärenden, centraliserar kommunikationen med kunder och snabbar upp ärendehantering.

Läs mer