Våra uppdateringar enligt tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet
Det ska vara lätt att ta till sig information digitalt

Vårt engagemang för tillgänglighet

Vi vill informera er om att vi aktivt arbetar för att uppfylla kraven enligt det Europeiska tillgänglighetsdirektivet (EAA), som ska vara implementerat i Sverige senast den 28 juni 2025. Läs mer i länken vilka som berörs av direktivet, och hur. Vårt mål är att säkerställa att våra digitala formulär, Sweet Forms, är tillgängliga för alla användare genom att följa riktlinjerna i WCAG 2.2 nivå AA.

Fokus på förbättring av tillgänglighet

Vi har särskilt fokus på att förbättra tillgängligheten i våra formulärsvar och översikten i vår funktion ”formulärsflöden”. Det är viktigt för oss att dessa områden är så användarvänliga som möjligt för alla. Här är några av de specifika åtgärder vi vidtar:

Formulärsvar

  • Lättlästa texter: Vi ser över våra formulärsvar för att säkerställa att språket är enkelt och tydligt.
  • Tydliga instruktioner: Vi tillhandahåller klara och koncisa instruktioner för att underlätta ifyllandet av formulär.
  • Anpassningsbara texter: Möjlighet att justera textstorlek och kontrast för att göra läsningen lättare för användare med synnedsättningar.

Formulärsflöden

  • Logisk navigering: Vi förbättrar strukturen på våra formulärsflöden för att göra dem mer intuitiva.
  • Tangentbordsnavigering: Alla funktioner ska vara fullt tillgängliga via tangentbordet, utan behov av en mus.
  • Kompatibilitet med skärmläsare: Vi ser till att våra formulärsflöden fungerar smidigt med olika skärmläsarprogram.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi kommer snart att publicera en detaljerad tillgänglighetsredogörelse som beskriver vårt arbete och de specifika åtgärder vi har vidtagit för att förbättra tillgängligheten i våra tjänster. Denna redogörelse kommer att ge en överblick av våra mål och framsteg, samt de metoder vi använder för att säkerställa att vi uppfyller WCAG 2.2 nivå AA-kraven.

Din feedback är viktig för oss

Om ni har någon feedback eller frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss. Er input är värdefull för oss och hjälper oss att fortsätta förbättra våra tjänster. Vi strävar efter att skapa en så inkluderande och tillgänglig digital miljö som möjligt, och vi uppskattar all hjälp vi kan få i denna process.

Trevlig sommar! 😄

Vi hoppas att ni får en fantastisk sommar och ser fram emot att fortsätta förbättra våra tjänster för er skull. Tack för ert stöd och ert engagemang i att göra våra digitala lösningar bättre för alla!