Användnings­områden

Våra lösningar kan användas för enormt många ändamål. Här hittar du några av våra främst användningsområdena där vi har blivit experter.

KYC

På Sweet förstår vi vikten av ett tillförlitligt och effektivt KYC-arbetsflöde (Know Your Customer). Våra anpassningsbara digitala formulär förenklar insamlingen av KYC-data, gärna tillsammans med informationsleverantörer för att automatiskt förifylla eller validera offentlig information. Genom att minimera behovet av manuellt inmatad information sparar du tid och minskar risken för fel. Med vår avancerade regel- och automatiseringsmotor tolkas svaren konsekvent, vilket säkerställer efterlevnad av regler och lagar. Ta del av förbättrad precision, noggrannhet, minskad risk för fel och en sömlös KYC-process med Sweets digitala formulär.

Snabbare onboarding

Minska tiden det tar att slutföra KYC och möjliggör automatisering för smidig onboarding

safe icon

Säkerhet i fokus

Säkerställ dataintegritet genom att kräva autentisering och använda e-signaturer för att slutföra formulär

onboarding icon

Anpassningsbart med DIY

Regler och lagar tenderar att förändras. Med vårt DIY-verktyg kan du själv ändra de digitala formulären

Tillförlitlig data

Få och verifiera ägandestruktur och politiskt exponerade personer (PEP) med mera genom användning av informationstjänster

Sömlösa integrationer för korrekt data och hög säkerhet

Du vill att din data ska vara korrekt, exakt och säker. Genom att samarbeta med ledande leverantörer som Roaring för validering och insamling av person- och företagsinformation, samt Scrive och Signicat för säker autentisering och e-signering, erbjuder vi en robust KYC-lösning. Dessutom hjälper vi dig att integrera din KYC-process med dina befintliga system eller Sweet CRM, vilket säkerställer att kunderna uppdateras eller skapas. Vår automationsmotor kan se till att data regelbundet underhålls, vilket gör att du enkelt kan hålla dig uppdaterad. När alla pusselbitar faller på plats kan du nå den perfekta lösningen.

Läs mer om digitala formulär

Sweet Forms and KYC AML

Nordnet automatiserade sin kundresa från KYC och vidare

Genom att kombinera digital datainsamling med formulär och vår regelmotor kunde Nordnet automatisera tidigare manuella uppgifter och processer och ge direkt respons till kunderna – vilket ledde till en över 50 % förbättrad konverteringsgrad än tidigare.

Läs mer

Onboarding

Din enda chans att göra ett första intryck

Onboardingprocessen är en avgörande stund för att skapa ett varaktigt intryck och etablera en stark grund för en framgångsrik kundrelation. Det är en avgörande och sårbar fas där även små hinder eller incidenter kan hindra framsteg. På Sweet förstår vi vikten av att förenkla kundresan. Med våra digitala formulär Sweet Forms kombinerat med automatisering ser vi till att nykundsprocessen blir en sömlös, snabb och enkel process. Vi vet att många kunder förväntar sig minimal tidsinvestering, även vid omfattande ansökningar med specifika kriterier och steg.

Använd tillgänglig information

Uttnyttja befintlig information och spara kundernas tid genom att eliminera behovet av att lämna kända uppgifter

Effektivisera onboarding

Automatisera och optimera kundresan genom att säkerställa att aktiviteter och kommunikation görs i rätt tid

Iterera dina processer

Anpassa din onboardingprocess med flexibla lösningar som kan utvecklas när du lär dig mer om dina kunder

Minska ledtiden

Digitalisera dina ansökningar och dra nytta av automatiserade regler för strömlinjeformade beslutsprocesser

Effektivisera onboarding för högre konverteringsgrad

Förenkla och effektivisera onboardingprocessen med digitala formulär och automatisering. Samla enkelt in nödvändig data och definiera regler för nästa steg. Genom att minimera hinder och erbjuda en sömlös onboardingresa kan du öka konverteringsgrader och bygga värdefulla kundrelationer. Vår lösning hjälper kunderna att lämna rätt information, validera data för färre kompletteringar och erbjuder digital signering för snabb ansökningsslutförande. Upplev en smidig onboarding och se din konverteringsgrad öka.

Läs mer om digitala formulär

Nordnet automatiserade sin kundresa

Genom att kombinera digital datainsamling med formulär och vår regelmotor kunde Nordnet automatisera tidigare manuella uppgifter och processer och ge direkt respons till kunderna – vilket ledde till en över 50 % förbättrad konverteringsgrad än tidigare.

Läs mer

Kundservice

Nöjda kunder kontaktar aldrig support? Det stämmer inte alltid. Faktum är att supportinteraktioner kan spela en avgörande roll för att stärka relationer och öka tillfredsställelsen. Vi förstår vikten av att erbjuda en smidig och enkel supportupplevelse samtidigt som vi utnyttjar dessa interaktioner som möjligheter till lärande för ditt företag. Genom att proaktivt hantera problem och göra nödvändiga förbättringar av dina produkter eller tjänster kan du främja mer nöjda kunder. Sweet erbjuder lättillgänglig information och intuitiva uppföljningsverktyg för kontinuerligt lärande så att dina supportinteraktioner också bidrar till din övergripande affärsinlärningsprocess.

Hantera ni känslig information? Ta del av Sweet / Synkzones Säkra ärendehantering.

Svara snabbare

Säkerställ snabb respons genom att använda autosvar, automatisk tilldelning och notifieringar

Dela realtids-uppdateringar

Bjud in dina kunder till en portal där de kan registrera sig och följa sitt ärende i realtid

Glöm aldrig ett ärende

Vår kundservicelösning ger dig en omfattande översikt, samt indikationer på ärenden som är försenade

Samarbeta smärtfritt

Sweet är utformat för samarbete inom och mellan team, upplev smidigheten du med

Förädla kundupplevelsen med Sweet CRM för service

Med Sweet CRM för service kan du enkelt samarbeta med dina kollegor och kunder, dela värdefulla insikter och uppdateringar i realtid. Detta säkerställer en konsekvent, snabb och kvalitativ kundupplevelse vid varje interaktion. Genom snabb åtkomst till omfattande kundhistorik och detaljer kan du erbjuda personlig support och lösningar med både snabbhet och noggrannhet. Upplev vad automatisering kan göra med din serviceprocess, för att konsekvent uppnå snabba svar och effektivitet.

Läs mer om Sweet CRM

Sweet CRM case management
Scanjet logo

Scanjet levererar exceptionell service globalt

Kortare bearbetningstider för ärendehantering – den genomsnittliga tiden har minskat från en vecka till en halv dag tack vare smidigt samarbete och mindre administration och kostnader sedan införandet av Sweet.

Läs mer

Fältservice

Effektivisera fältarbete med Sweets lösning för fältservice

Mobilitet och användarvänlighet är avgörande för effektivt fältarbete och därför kan Sweets webbaserade plattform, Sweet CRM, användas på alla dina enheter. Få tillgång till den information du behöver för att utföra jobbet, oavsett om du är på plats eller på språng. Dra nytta av funktioner som planering, tidsrapportering, hantering av uppdrag och en processindikator för att följa statusen på ditt arbete. Som den sista pusselbiten erbjuder vi smarta lösningar för digitala checklistor för att stödja dina processer, där du även kan signera viktiga dokument digitalt.

Sömlös tillgänglighet

Sweet säkerställer flexibilitet så du får åtkomst till och kan hantera ditt arbete, från vilken enhet som helst

Planering och tilldelning

Tilldela servicebokningar  och arbetsordrar med enkelhet samt dela relevant information

Följ utvecklingen steg för steg

Använd status för att följa framsteg i ditt arbete och säkerställa transparens och ansvarstagande

Arbetsorderhantering

Registrera artiklar från din prislista för att hålla koll på kostnader samt effektivisera dina processer

Centralisera information och förbättra samarbetet

Från ett planerings- och administrativt perspektiv kan du enkelt tilldela en servicebokning eller arbetsorder samt dela viktig information och dokument med rätt personer. Dessutom kan du dra nytta av möjligheten att registrera artiklar från din prislista kopplat till din arbetsorder. Med allt på samma ställe är det lätt att effektivisera ditt arbetssätt för att öka din produktivitet.

Läs mer om Sweet CRM

Hufvudstaden logo

Hufvudstaden förbättrar kundnöjdheten med Sweet

Genom att effektivisera sina processer tilldelar Hufvudstaden effektivt rätt tekniker för att lösa problem, vilket resulterar i kortare svarstider och förbättrad servicekvalitet. Med Sweet levererar Hufvudstaden en sömlös kundupplevelse, från enkel ärenderegistrering till transparent kommunikation.

Läs mer

Leadshantering

Bemästra leadshantering

Att bemästra konsten att hantera leads kräver finess och balans. Det handlar om att fånga rätt mängd information och förstå potentialen hos varje lead. På Sweet erbjuder vi banbrytande lösningar för att effektivt samla in och hantera dina leads. Vårt CRM och verktyg för leadhantering är utformade för att effektivisera din leadhanteringsprocess och säkerställa bättre konverteringar. Med våra lösningar kan du bemästra konsten att hantera leads och driva ditt företag framåt.

Fånga alla leadskällor

Genom att integrera dina leadkällor med din CRM-plattform kan du effektivt bearbeta dem på ett strukturerat sätt

Effektiv bearbetning

Skapa en regelbaserad process så du kan säkerställa snabb och personlig interaktion med dina potentiella kunder

Förbättrad konverteringsgrad

Genom att följa och hantera leads under hela försäljningsprocessen kan du optimera din konverteringsgrad

Bättre säljprognos

Med nogrann övervakning och trendanalys av data kan du fatta informerade beslut och sätta realistiska mål

Smidig hantering och bearbetning av leads med Sweet

Med Sweet blir det enkelt att integrera och samla in dina lead-källor. Vårt CRM ger dig möjlighet att vårda dina leads och planera dina nästa steg på ett strukturerat och automatiserat sätt. Genom att dra nytta av vår integrations- och automationsmotor kan du sömlöst integrera nya leadkällor när ditt företag växer och automatisera olika delar steg för steg, från kommunikation till aktiviteter. Ta kontroll över din leadshanteringsprocess och driv upp företagets tillväxt med Sweet.

Försäljning

Effektivisera din försäljning från start

Hantera din försäljningsprocess i Sweet CRM och få en omfattande 360-graders vy över dina kunder. Vår samarbetslösning hanterar sömlöst prospektering, leadhantering, aktiviteter och försäljningsstyrning – allt på samma ställe. Dessutom, när du vinner en affär, möjliggör Sweet CRM enkelt övergången från affär till projekt, vilket gör att du kan följa både nedlagd tid och kostnad. Vi tillhandahåller en kraftfull lösning som är tillgänglig även när du är på språng.

Boosta din försäljning

Identifiera och fånga affärsmöjligheter genom att dra nytta av data och insikter

Flexibla integrationer

Använd Sweet’s REST API för att bygga integrationer som kompletterar dina befintliga system eller processer

Förbättrad effektivitet

Automatisera kommunikation eller manuella uppgifter och effektivisera din process för ökad produktivitet

Kundportal

Förlita dig på en lösning som skyddar dina data genom sömlös kommunikation mellan plattformar

Öka dina försäljningsinsatser

Sweet CRM ger dig verktygen för att ta kontroll över din försäljning och samla allt du behöver på ett ställe. Vår CRM-lösning kombinerad med vår automations- och integrationsmotor ger dig möjlighet att skala upp din affär sömlöst. Men vi stannar inte där. För att fullständigt digitalisera din försäljning tillhandahåller vi digitala formulär för avtal, erbjudanden, KYC (Know Your Customer) eller andra formulär som krävs för att konvertera prospekt till kunder. Dessutom ger vårt omfattande prestandadashboard dig möjlighet att omvandla data till insikter för effektiv försäljningsstyrning och uppföljning.

Läs mer om Sweet CRM

Hög prestation för Ahlsells försäljningsorganisation

“Med det nya systemet från Sweet Systems är det enklare att dela information om våra kunder på ett koordinerat och professionellt sätt. Jag har arbetat med många CRM-system och A-Sales (Sweet CRM) håller en helt annan nivå”.

– Agathe Børhaug, Regionchef, Ahlsell Norge

Läs mer

Eftermarknad

Förläng livscykeln för dina kunder

Med en strukturerad och effektiv plan för eftermarknadsförsäljning kan du förlänga dina kunders livscykel och etablera långsiktiga relationer. Genom att erbjuda planerat eller reaktivt stöd, underhåll, ytterligare produkter eller förlängda garantier kan du öka din intäkt samtidigt som du erbjuder en exceptionell service. Vi hjälper dig att hålla koll på dina erbjudanden och aktiviteter samt skapa regler för planerade interaktioner, som när avtal närmar sig utgångsdatum. Vi ger dig det du behöver för att nå den optimala punkten där ditt företag bara fortsätter att växa.

Fånga möjligheterna

Genom att hålla koll på kundresan vet du när fönstret för nya försäljningsmöjligheter öppnar sig

Fortsätt bygga relationen

Eftermarknadsförsäljning handlar lika mycket om relationer och service som själva försäljningen.

Konkurrensfördel

En bra strategi för eftermarknads-försäljning kan differentiera ett företag från sina konkurrenter.

Kundnöjdhet

Genom att erbjuda utmärkt efterförsäljningssupport kan du öka kundnöjdheten markant

Låt oss guida dig till nästa steg

Sweet CRM tillsammans med vår kraftfulla automations- och regelmotor hjälper dig att leverera enastående kundupplevelser samtidigt som du ökar din effektivitet och dina intäkter. Att ha en plan är viktigt, men att leverera enligt den är det som gör skillnaden. Vi ger dig verktyg för att hålla koll på viktiga datum, dina affärsmöjligheter och hantera support på samma plats. Du kommer ha en 360-graders vy över dina kunder som guidar ditt företag åt rätt håll, så automatiskt och regelbaserat som möjligt.

Läs mer om Sweet CRM

Scanjet logo

Scanjet levererar utmärkt eftermarknadsförsäljning världen över

Scanjet åtar sig att leverera reservdelar och service inom 24 timmar till sina kunder över hela världen. Genom att hantera service, resursplanering och eftermarknad i Sweet CRM har de ökat effektiviteten dramatiskt.

Läs mer

Marknadsföring

Bygg långsikta relationer

Marknadsföring handlar inte bara om varumärkeskännedom eller kommersiell framgång, det handlar också om att bygga och vårda relationer med potentiella eller befintliga kunder. Det sträcker sig från att försöka konvertera ett prospekt till att få en kund att engagera sig och utveckla relationen. All framgångsrik marknadsföring kombinerar en bra plan med en bra genomförande och gör det sömlöst och problemfritt. Vi på Sweet tror på att samla alla förväntade (digitala) interaktioner på en plats, i en regel- och automationsmotor som hjälper dig med detta.

Läs mer om Sweet CRM

Skapa dina regler

Genom att ge dig verktygen kan du själv skapa nya, eller finslipa befintliga regler för interaktioner

Enkel segmentering

Hitta din målgrupp med hjälp av urval som sträcker sig från enkla till komplexa

Få kundinsikter

Få en översikt över dina kund- och marknadsföringsinteraktioner genom att hålla allt i CRM:et

Anpassa
kundresan

Definiera, skapa och utveckla kundresan i vår automatiserings-motor för marknad

Skapa marknadsföringsmagi med Sweet för marknadsföring

Sweet för marknadsföring kombinerar kraften av automatisering, strukturen i CRM och sömlös integration med professionella e-marknadsföringslösningar som Spotler och Symplify. Det ger ditt marknadsföringsteam möjlighet att skapa extraordinära kampanjer med enkelhet. Tiden från idé till utförande går snabbt och processen är anpassningsbar, vilket gör att du kan vara smidig i en dynamisk och föränderlig marknadsföringsmiljö. Med Sweet kan du börja i liten skala och växa i takt med att du lär dig, vilket gör att dina marknadsföringsinsatser kan utvecklas och blomstra. Är du redo att ta steget mot exeptionell marknadsföring?

Läs mer om Sweet och Spotler Webpowers e-marketinglösning

Volvofinans logo

Volvofinans ökade försäljningen med 30% genom merförsäljning

Volvofinans ville aktivera fler kunder snabbare med sin automatiseringssatsning samt minska time-to-market och reducera beroendet till sin egen IT-avdelning. Det gjorde de, och mer därtill!

Läs mer

IoT

Öka effektiviteten och produktiviteten med Internet of Things

Upplev framtidens automatisering av affärsprocesser med IoT-drivet ärende- och försäljningshantering, kombinerat med en flexibel regelmotor. Dra nytta av realtidsinsikter som gör att du kan arbeta proaktivt med sömlös kommunikation mellan system, enheter och dig själv eller kund. Ta nästa steg och leverera exceptionella kundupplevelser samtidigt som du håller dig steget före konkurrenterna. Upptäck vad vi kan skapa för IoT-lösningar ihop!

Läs mer om Sweet Automation

Sömlös
kommunkation

Skapa smidiga kommunikationskanaler mellan olika system eller komponenter

Realtidsinsikter

Följ olika mätvärden eller övervaka utrustningens skick och agera omedelbart

Regler som regerar

Skapa automatiserade regler för åtgärder när villkor uppfylls eller händelser inträffar

Steget före

Bestäm hur ni ska agera proaktivt på potentiella problem eller möjligheter

Hufvudstaden logo

Hufvudstaden agerar proaktivt med IoT

Sweet möjliggör proaktiv och datadriven hantering genom att hantera signaler från uppkopplade enheter, såsom hissar eller läckande vattenledningar, som sedan bearbetas genom fördefinierade affärsregler. Hufvudstaden kan effektivt tilldela rätt medarbetare för att lösa problem och förbättra kundnöjdheten.

Läs mer