Landshypotek

Landshypotek, en av Sveriges ledande retailbanker använder Sweet Automation för att samordna data från inkommande kanaler, få en helhetsbild av marknadsarbetet samt för att bli mer riktade i sina erbjudanden.

Utmaning

Verksamheten hade redan kommit långt med sina marknadsprocesser när samarbetet med Sweet inleddes. Ett strukturerat arbetssätt för content, sociala medier och annonsering online och offline hade lett till framgångsrika resultat. Nästa steg var att automatisera dessa processer för att effektivisera sina arbetssätt.

Verksamhetens största utmaningar var att öka konverteringsgraden för inkommande leads samt att optimera uppföljning och rapportering som tidigare hade gjorts manuellt. En helhetssyn över samtliga marknadsprojekt saknades också, samt möjlighet att sätta mål, att mäta utfall av kampanjer i realtid och att kunna optimera dem löpande.

Lösning & resultat

Med en implementation av Sweet Automation som komplement till företagets befintliga CRM-lösning förenklas nu kampanjhanteringen för hela marknadsavdelningen.

Sweet Automation bidrar till att de kan öka antalet konverteringar. Genom att snabbt identifiera kampanjer som avviker från uppsatta mål kan de agera på och optimera en kampanj innan den avslutas.

Med automatiserade regler kan de säkerställa att marknadsföringen når rätt målgrupper, vilket bidrar till att dialog och erbjudanden till kunder och prospekts blir mer riktad och effektiv.

  • Sweet Automation implementerades i företagets befintliga CRM-lösning.
  • Tydligare helhetsbild av marknadsarbetet och bättre rapportering
  • Högre konverteringsgrad tack vare automatiserade processer
  • Snabbare identifiering och optimering av kampanjer som avviker från de uppsatta målen
  • Bättre målgruppsidentifiering

Landshypotek

Landshypotek Bank är hela landets bank. När andra banker fokuserar på storstäderna lyfter vi blicken bortom Stockholm, Göteborg och Malmö. Landshypotek Bank vill ge människor i hela Sverige förutsättningar att leva ett rikt liv och möjliggör tillsammans med våra kunder att svensk landsbygd fortsätter att utvecklas.