Bankgirot

Bankgirot är ett bolag med en samhällsbärande funktion i bank- och betalningsbranschen. Tack vare vår unika roll som myndighetsreglerad infrastruktur för massbetalningar bidrar vi till att den ekonomiska vardagen fungerar smidigt för 6 miljoner privatpersoner och omkring 500 000 företag.

Utmaning

Bankgirot hade över 1000 blanketter som resulterade i en låg kundupplevelse för de svenska storbankerna. De hade höga kostnader per blankett och all insamling av data skedde manuellt. Målet med en ny lösning var att förenkla för kunden, minska administrationen och bli mer effektiv genom att enkelt kunna skapa och publicera digitala formulär för snabbare datainsamling.

Lösning & resultat

Bankgirot valde att omvandla en kostsam och tidskrävande hantering av pdf-blanketter till smarta digitala formulär via Sweet Forms.

En av de stora fördelarna med Sweets digitala formulär är enkelheten när det kommer till att skapa innehåll och design – den gör man helt själv. Bankgirots medarbetare arbetar i Form Designer där de själva skapar och publicerar sina formulär, samlar in formulärssvaren och följer upp.

Sweet Forms har direkt integration till Bankgirots CRM-system Microsoft Dynamics för att effektivisera datainhämtning och ärendehantering.

  • 80% färre pdf-formulär
  • Ökad kundupplevelse. Snabba val och formulären kan besvaras i mobila enheter.
  • 80% lägre kostnader för ändringar

Bankgirot

Bankgirot är en av Nordens ledande leverantörer av betalningsinfrastruktur och finansiella tjänster med en urstark historia. Bankgirot har garanterat och digitaliserat den svenska betalmarknaden i snart 60 år.