Mockfjärds Entrepenad

Mockfjärds Entreprenad kommunicerar enkelt med sina kunder genom Sweets kundportal.

Utmaning

Mockfjärds Entreprenad har samma uppdrag som Mockfjärds Fönstermästaren – att ta hand om hela fönsterbytesprocessen, från början till slut – men för stora bostadsprojekt. Det krävs mycket koordinering i projekten där lägenhetsägare ska informeras om projekten, lägenheter ska besökas vid exakt rätt tidpunkter och rätt material ska tas med.

 

Tidigare har lappar med kundinformation skickats ut i brevlådorna, men det systemet var både tidskrävande och skapade en hel del frågor från lägenhetsägarna. Om det gjordes ändringar i planen var man tvungen att skicka ut ännu en lapp som skapade följdfrågor. Mockfjärds sökte därför ett enklare och modernare sätt att hålla kontakten med sina kunder, och Sweet Portal var lösningen.

Lösning & resultat

Eftersom Mockfjärds Entreprenad använder Sweet som CRM-system, bestämde de sig för att även använda Sweet som kundportal. Här kan varje kund få tillgång till den information de vill, när som helst på dygnet. Med den nya kundportalen kan Mockfjärds Entreprenad lätt kommunicera med sina kunder. Med ett SMS och en länk till kundportalen kan Mockfjärds smidigt skicka ut nyheter, privata meddelanden och information om projektändringar direkt till de boende i husen.

Portalen finns tillgänglig i både mobil, surfplatta och dator. Mockfjärds installatörer har ett komplett verktyg för att kommunicera med alla lägenheter, och de kan se till att all viktig information finns tillgänglig. Systemet med en lapp i brevlådan är borta sedan länge. Det här var ett stort steg i rätt riktning för Mockfjärds att uppnå sin vision om att skapa en bättre kundupplevelse.

Mockfjärds Entrepenad

Mockfjärds är i grunden ett familjeföretag från Mockfjärd i hjärtat av Dalarna där husbyggande och hantverkstradition varit en del av samhället sedan århundraden. Deras fönster är utvecklade och designade för att passa nordiska hus samt klara av tuffa klimat- och miljökrav.