Betongindustri

Mobil kommunikationsplattform för Betongindustri skapar ökat värde i kundrelationerna.

Utmaning

Betongindustri stod inför ett kritiskt moment. Vid leverans av betong till arbetsplatser medförde pappersadministration av följesedlar både extra kostnader samt skapade många frågor till kundservice. De behövde kommunicera effektivare med kunder samt digitalisera följesedlarna i betongleveransen. Genom att implementera en ny mobil lösning kan de nu hålla koll på leveranserna i realtid samtidigt som de levererar en bättre kundupplevelse.

Betongindustri ingår i Heidelberg koncernen och är Sveriges största leverantör av betong- och cementprodukter med tillhörande tjänster. En utmaning man tillsammans med sina kunder upplever är det kritiska momentet vid tidpunkten för leverans. Personal hos kunden måste finnas redo på arbetsplatsen för att ta emot leveransen samtidigt som Betongindustri behöver leverera vid angiven tidpunkt. Förseningar kan dels skapa kostnader för Betongindustri p.g.a. förstörda produkter och dels skapa kostnader för kunden som har flera personer som står och väntar på leveransen.

Lösning & resultat

”Att kunna erbjuda kunden ett mobilanpassat verktyg genom vilket man kan kommunicera leveransstatus och beräknad ankomsttid automatiskt och i realtid gör att ledtider minimeras samtidigt som det skapar en trygghet i kundrelationen.

Att utöver detta erbjuda kunden ett verktyg för information om produkter, utbildning och kontaktuppgifter gör att man har skapat ett stort mervärde i relationen. Till detta har kunden möjlighet att genom applikationen beställa tilläggstjänster, något som höjer affärsvärdet och försäljningen samtidigt som kunden upplever en smidig och enkel köpprocess.

I grunden ligger Betongindustris produktions- och orderhanteringssystem ur vilket data hämtas och kommuniceras till kunden genom Sweets mobila plattform. I ett administrationsgränssnitt hanteras vilka kontakter hos kunderna som skall se vilken information.”
– Niclas Öfverström

Projektledare, Sweet Systems

Betongindustri

Betongindustri är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr. Vi har runt 200 medarbetare och huvudkontor i Stockholm.