Ferronordic Machines

Ferronordic Machines driver kundlojalitet med hjälp av automatisering och Internet of Things.

Utmaning

Ferronordic Machines med sina ca 700 anställda stod inför en stor strategisk omställning – en förflyttning från produktfokus till fokus på kundlojalitet och nya affärer. Detta skulle åstadkommas med hjälp av uppkopplade maskiner och automatiserade affärsregler.

Lösning & resultat

En förstudie genomfördes, där de strategiska målen ökad kundlojalitet och affärsgenerering definierades. Utgångspunkten för att realisera målen var att definiera interaktionspunkter med kunden under maskinlivcykeln. Interaktionspunkterna skulle bland annat bidra till att:

  • Förebygga problem.
  • Lära kunden att nyttja maskinerna på bästa sätt.
  • Skapa proaktiv kontakt för ny- och merförsäljning.

Detta innebar att både processer för försäljning av maskiner och eftermarknad involverades.

Den tekniska lösningen centrerades runt att samla data från uppkopplade maskiner och bygga ett nytt datalager, implementera en regelmotor för automatiserad kommunikation samt en mobil CRM-lösning. Sweets automatiseringsverktyg Sweet Automation användes som regelmotor och Sweet CRM som maskin- och säljportal samt performance dashboard.

En gemensam plattform med stöd för de senaste teknologierna inom IoT och proaktiva affärsregler samt analys ger stöd i hela sälj- och eftermarknadsprocessen. Ferronordic Machines levererar nu en unik service tack vare sin digitaliserade maskinlivscykel, vilket ger mervärde för kunden och bygger lojalitet. Uppföljning sker genom Sweets Performance dashboard.

Nästa steg är att genom prediktiv analys upptäcka behov och se trender i användandet av maskinerna för att kunna leverera bättre service och öka merförsäljningen.

Ferronordic Machines

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Lastvagnar och Renault Trucks.

Ferronordic Machines använder Sweet som regelmotor för att styra och automatisera den proaktiva försäljningen av nya maskiner och förbättra service och försäljning inom eftermarknad.