Ahlsell

Ahlsell ökar säljeffektiviteten genom att implementera Sweet CRM & Performance.

Utmaning

Ahlsells befintliga CRM-system uppfattades som långsamt och svårarbetat, vilket medföljde att det inte användes i tillräckligt stor utsträckning. Verksamheten hade under flera år velat hitta ett stöd för att öka säljeffektiviteten i organisationen. De eftersökte ett system som skulle fungera både i dator, på läsplatta och i telefonen, samtidigt som de hade krav på effektivitet och prestanda. Valet föll på Sweet Systems och lösningen Sweet CRM som hos Ahlsell går under namnet A-sales.

Lösning

En referensgrupp med 20 medarbetare från olika delar av organisationen såväl som från olika länder utsågs för att delta i utformningen av det nya systemet. Referensgruppen deltog under workshops och demotillfällen för att komma med inputs och testa funktionerna i Sweet. Fokus i lösningen låg på:

  • Hög prestanda
  • Mobilitet
  • Relevant information samlad på ett överskådligt sätt
  • Modernt gränssnitt
  • Enkelhet och användarvänlighet

För att få en bättre överblick över aktiviteter och för att kunna sätta och följa upp säljmål implementerades även Sweet Performance för målhantering och uppföljning.

Nästa steg:

Det nya CRM-systemet ingår i ett pågående projekt som ska underlätta vardagen för medarbetarna på Ahlsell. Inledningsvis har fokus legat på Ahlsells utesäljare och försäljningschefer. Nästa steg blir att bygga ut systemet och anpassa det för övriga roller inom sälj och marknad. Nyckeltalsfunktionen i Sweet Performance kommer att byggas ut, telefonisystemet integreras och Sweet Automation för marketing kommer att implementeras vidare.

Det är bra att vi som ska arbeta med systemet har fått vara delaktiga och ge vår input. Med det nya systemet från Sweet Systems är det enklare att dela information om våra kunder på ett koordinerat och professionellt sätt. Jag har arbetat med många CRM-system och A-Sales håller en helt annan nivå.
Agathe Børhaug Regionchef, Ahlsell Norge

Ahlsell

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

Ahlsell, Nordens ledande grossist inom installationsprodukter hade ett behov av att förbättra stödet till varje säljare och att öka säljeffektiviteten – säljkåren skulle kunna spendera mer tid ute hos kund och mindre tid på kontoret. Genom implementeringen av Sweet Portal och Sweet Performance har Ahlsell nu ett nytt, smart och mobilt system som har mottagits positivt av organisationens 3 600 säljare. Ett system som gör det enklare att vara säljare på Ahlsell.