Menu
The customer's story

Scanjet Marine shortens the time to handle a case from one week to half a day

Customer: Scanjet Solution: Sweet One Case Management, Service

With more than 50 years of experience Scanjet Group has been involved in everything from tank cleaning and the delivery of sophisticated tank cleaning systems for ships to construction and design of systems for industry, such as sanitation, food and beverage, transportation, energy and pulp and paper. They provide their tank cleaning systems according to their ITAMA concept.

Read more about Case Management

Challenge

Varje ytterligare timme som ett fartyg tvingas ligga i hamn medför enorma kostnader för rederiet. Tiden för att behöva vänta på reservdelar eller på service ombord måste därför vara minimal. Scanjet garanterar idag sina kunder att leverera reservdelar inom 24 timmar oavsett var i världen de behövs.

För att uppnå sitt åtagande krävs bland annat en effektiv kundservice och en resursplanering där servicetekniker med rätt kompetens kan vara på plats med kort varsel. Ofta är flera olika parter involverade såsom varvspersonal, fartygspersonal eller andra servicetekniker. Att hålla samtliga uppdaterade och få samlad information är centralt och är i sig en utmaning.

Hanteringen och planeringen av detta skedde tidigare manuellt vilket av naturliga skäl var mycket tidskrävande men det innebar också en risk att ärenden föll mellan stolarna.

”I och med vårt samarbete med Sweet har vi nu en effektiv ärendehanteringsprocess. Och vi kan vara säkra på att vi kan hålla vårt åtagande gentemot våra kunder oavsett om det handlar om reservdelar eller service. Sedan uppskattas systemet av användarna vilket verkligen har underlättat införandet”.

– Patrik Rilby
Global Service & After Sales Director & MD, Scanjet

Solution

Scanjet använder nu Sweets lösning för kundservice, resursplanering och eftermarknad. Information om orderhistorik, fartyg/ industri och vilka produkter som är installerade tillgängliggörs för användaren, vilket ytterligare underlättar det dagliga arbetet.I realtid visas också var i världen fartyget befinner sig.

Det sistnämnda är inte minst viktigt för att kunna planera till vilken destination reservdelar ska sändas och i vilken hamn det är lämpligt att en servicetekniker ska vara på plats. Med en bra överblick av serviceteknikernas tillgänglighet kan Scanjet enkelt planera sina resurser och följa upp det arbete som behöver utföras på fartyget eller på industri och processanläggning.

Result

Tack vare Sweet One har följande effekter uppnåtts:  

  • Kortare handläggningstider för ärendehantering – Snittiden har minskat från en vecka till ½ dag!  
  • Överblick av kunden och hur den är relaterad till fartyg, varv och redare
  • Överblick av kostnad och tidsåtgång per serviceärende
  • Ökad kundnöjdhet
  • Reducerat administrativt arbete 
  • Möjlighet att identifiera ”flaskhalsar” i ärendehanteringen med syftet att ständigt kunna arbeta förbättringar