När du fyller i dina uppgifter på nätet, i en blankett eller i olika formulär, tänker du kanske att allt sker per automatik. Men sanningen är att det många gånger krävs en hel del handpåläggning för att kunna administera en digitala ansökan. Så hur kan din verksamhet egentligen effektivisera administrationen?

Till att börja med är det viktigt att förstå kärnan i digitaliseringen, eller rättare sagt att automatisering av processer handlar om två ting. Det ena är att fånga datan och informatonen så tidigt som möjligt och det andra är möjliggöra automatiseringen baserat på den information du samlat in om kunden eller ärendet , säger Klas- Magnus Hilberth, grudare på Sweet Systems.

Klas- Magnus Hilberth

Grundare, Sweet Systems

Hur går jag tillväga för att effektivisera min verksamhet?

Låt din affärsverksamhet ansvara för att leda och förbättra automatiseringsarbetet med instrument de själva kan och vill använda. Låt dina kunders behov av utveckling och förändring styra dina prioriteringar. Din IT-avdelning bör istället skapa förusättningar för interaktion och arkitektur. Är det svårt? Egentligen inte, men det är definitivt en verksamhetsfråga och ett arbete som kräver en hel del jobb i verksamheten. Potentialen är fantastisk och effektivitetsvinsterna är otroligt stora.

Vi tror speciellt på finanssektorn i detta avseende, lika så ser vi även en spännande utveckling inom byggsektorn och fastighetsbranschen. Eller varför inte inom alla branscher?

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Sweet Systems