Automatisera din AML-process och digitalisera din informationsinsamling med Sweet

Sweet Forms and KYC AML

Ta ett steg mot en effektiv hantering av AML

Att hantera AML-processer (Anti-Money Laundering) kan vara en utmaning för många organisationer inom bank-, finans- och försäkringssektorn samt alla andra som berörs av penningtvättslagen. Långa ledtider, risken för fel, manuell handpåläggning och svårigheter med regelefterlevnad är bara några av de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Men här finns en riktigt bra lösning – Sweet. Med oss kan du samla in information digitalt – gärna via säkra informationskällor, validera den för att sedan fatta regelbaserade beslut med hjälp av automatisering. Läs vidare för att ta reda på hur!

Utmaningar med AML-processen

Traditionellt sett har AML-processen varit tidskrävande och krävt mycket manuellt arbete. Att samla in och validera information från kunder, samt att säkerställa regelefterlevnad, har varit en komplex och ibland ineffektiv process. Dessutom har risken för fel och förseningar varit hög, vilket har kunnat leda till försämrad kundupplevelse och ökad risk för förluster för organisationen. Vikten av att ha koll på sina kunder, även reglerat i lag för många verksamheter, via KYC (Know Your Customer) är enormt stor för att kunna göra bra riskbedömningar och därefter fatta informerade beslut. Inte nog med att kundkännedom är viktig inför beslut om att ta in nya kunder, den behöver löpande underhållas. Här finns stor potential att automatisera alla steg från att skicka ut förfrågan om förnyelse, insamling av informationen, eventuella påminnelser och därefter uppdatera interna system med ny information. Har du definierat vad dina riskindikatorer och parametrar är ska dessa ligga till grund för vilka beslut du tar med den informationen du har, eller hämtar från andra källor.

Sweet erbjuder en framtidsinriktad lösning

Sweet erbjuder en integrerad och automatiserad lösning för att hantera AML-processer och digitalisera informationsinsamlingen. Med vår plattform Sweet Forms kan organisationer skapa digitala formulär som är enkla för kunderna att fylla i och som automatiskt validerar den insamlade informationen baserat på regler. Vill du hämta information från publika källor, interna system eller register kan dessa integreras och förifylla formulär med känd information. För extra lager av säkerhet går det att koppla på autentisering för att säkerställa att du frågar rätt person, för att sedan bekräfta uppgifterna genom att signera dokumentet digitalt. Säkert och smidigt. Du kan med andra ord enkelt skicka ut din KYC till en kund, förifylla den med redan känd information – för att direkt validera informationen som uppges, och avsluta med en eller flera signeringar. Genom att använda Sweet Automation, vår egna automations-, integrations- och regelmotor, kan organisationer automatisera och effektivisera processen för att hantera och granska insamlad data, samt fatta regelbaserade beslut med hög precision och snabbhet. Du kopplas in först när allt är klart, eller om det dyker upp avvikande uppgifter som behöver granskas av det mänskliga ögat. För avvikelsehantering eller ärenden som kräver handpåläggning erbjuder vi ett enkelt ärendehanteringssystem – Sweet CRM.

En av våra kunder som effektiviserat sin KYC-process med oss är SPP, det har du läsa mer om här under SPP’s kundcase.

Formulärsflöden: En smidigare lösning för hantering av flera formulär

Sweet har utvecklat en sekventiell process för informationsinsamling som består av en kombination av flera digitala formulär: Formulärsflöden. Vi erbjuder en effektiv lösning för att kombinera flera formulär i ett sammanhängande flöde. Istället för att överväldiga kunder med många separata länkar till olika formulär, ger Sweet Forms en enda länk som leder kunden genom alla nödvändiga steg. Kunden får en uppfattning av vilken information som behövs, och hur processen ser ut. Detta sparar tid och minskar risken för fel, samtidigt som det ger en översiktlig bild av processens status och framsteg.

Form flow onboarding new customers KYC

Integrera med dina befintliga system

För att göra AML, KYC, onboarding eller all typ av informationsinsamling så effektiv som möjligt – behöver den integreras. Sweets lösningar ersätter inte dina andra system, vi integrerar med dem. Här är ett vanligt scenario på hur, och vad vi vanligtvis integrerar med.

När en person vill bli kund hos en bank

 • Vid ansökan autentiserar kunden sig, och signerar via integration mot en e-signeringsleverantör 
 • Vi integrerar med informationsleverantörer för att hämta personuppgifter och stämma av inkomstuppgifter, gör slagningar för att se om det finns några riskfaktorer som att personen är PEP, har risk för korruption eller bosättning i högriskländer eller liknande för att kunna göra en välgrundad riskbedömning
 • Vi integrerar med banksystemet där vi
  • säkerställer att personen inte redan är kund
  • lägger upp den nya kunden efter att den godkänts
  • skapar nytt konto när det efterfrågas
 • Vi integrerar med CRM-systemet där ärenden skapas när avvikelser behöver hanteras, eller mer utredning krävs

Utöver allt detta kan vi hjälpa till med automatiska påminnelser, varningar och exempelvis spärra en kund från köp tills KYC förnyats. Det och mycket mer är möjligt, och det är fantasin som sätter gränserna.

Vi har ett stort utbud standardintegrationer, men också ett bra API vilket gör att Sweet är lätt att integrera med – och vi har många olika integrationer på vår meritlista!

Med siktet inställt på AML

Vår erfarenhet inom bank, finans och försäkring har präglat hur vi utvecklat vårt erbjudande och kan med stolthet säga att vi gjort – och fortsätter göra skillnad. Våra kunder vittnar om hur manuella, tidskrävande processer till stor del sköter sig själva. Hur mängden papper minskat enormt. Hur kunders respons över hur smidigt det är ökar. Hur man kunnat spara flera heltidstjänster – samtidigt som man får mer gjort. Men om man bortser från det, så är vikten av att det blir enkelt att göra rätt som präglar responsen vi får. Att investeringen i en automatisering av KYC och AML-processen snabbt betalar av sig är en bonus.

Tillsammans med vårt team (ja, vi har ett helt team) som arbetar med att implementera, projektleda och förvalta er lösning får ni alltid en hög grad av expertis. Tillsammans har vi många års erfarenhet av hur man kan tänka när man digitaliserar och automatiserar sina AML-processer. Vi vet knepen, kan metoderna, har verktygen och kan hjälpa till i att välja den bästa lösningen för er.

Vill du ta klivet med oss?

De positiva effekterna med att automatisera AML är många, men för att nämna några i urval

 1. Frigör värdefull tid: Medarbetare kan lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter än att samla in, kontrollera och analysera information.
 2. Hämta rätt information direkt: När man kopplar på externa informationskällor kan man snabbt få tillgång till korrekta befattningshavare, PEP, högriskländer samt publikt tillgängliga person- eller bolagsuppgifter som grund för riskbedömning och KYC.
 3. Anpassa er snabbt: Med digitala lösningar är det enkelt att själva snabbt anpassa sina processer när nya direktiv, regler och lagar träder i kraft
 4. Genom att korta ledtider för bland annat onboarding, kan man också korta tiden för ”time to cash”.
 5. Bättre regelefterlevnad: Genom att automatiskt tillämpa regler och riktlinjer säkerställer Sweet Automation att organisationen alltid följer gällande lagar och regler.
 6. Förbättrad kundupplevelse: Enklare och mer intuitiva processer resulterar i nöjdare kunder och ökad lojalitet – precis som man vill ha det!

Slutsats

Sweet Forms och Sweet Automation är framtidsinriktade verktyg som kan hjälpa organisationer att automatisera sin AML-process och digitalisera sin informationsinsamling. Genom att effektivisera processen, minska risken för fel och förbättra kundupplevelsen kan organisationer uppnå ökad effektivitet och stark konkurrenskraft på marknaden.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om Sweets lösningar för AML, KYC och onboarding, och hur vi kan hjälpa din organisation att nå nya höjder!