Stärk din digitala säkerhet och bli svårlurad

I en tid där digitaliseringen växer sig allt starkare i våra liv, ökar tyvärr även risken för olika typer av bedrägerier. Med allt från SMS-bluffar och förfalskade samtal till oväntade hembesök, har bedragarna blivit alltmer uppfinningsrika i sina metoder. Vi på Sweet Systems är stolta över vår ISO 27001-certifiering och tar informationssäkerhet på allra största allvar. Vi brinner för att skydda våra plattformar, kunder och deras information. Vi vill även hjälpa till att sprida och dela viktig information om hur man undviker att bli bedragen. 

Svårlurad.se: Ett steg mot ökad säkerhet

För att motverka det växande problemet med finansiella bedrägerier, har Sveriges banker lanserat initiativet Svårlurad.se. Detta är en nationell informationskampanj som syftar till att uppmärksamma problemet med bedrägerier och erbjuda konkreta tips och råd om hur du kan skydda dig och dina närstående. Webbplatsen Svårlurad.se är en guldgruva av information där du kan lära dig om de senaste bedrägerimetoderna och hur du bäst agerar för att inte bli ett offer. Vi stödjer aktivt initiativ som Svårlurad.se, viktiga åtgärder som även våra kunder har varit med och utvecklat. 

ISO27001 certificate logo

Sweet Systems och vårt engagemang

På Sweet Systems är vi engagerade i att leverera säkra och tillförlitliga tjänster, vilket vår ISO 27001-certifiering vittnar om. Vi ser Svårlurad.se som ett viktigt initiativ i att öka vår gemensamma säkerhetsmedvetenheten, och vill uppmuntra dig att besöka sajten! Genom att integrera och dela kunskapen från Svårlurad.se i våra egna informationsflöden, bidrar vi till en ökad medvetenhet och bättre skydd för alla. 

Skapa en säkerhetskultur

I en alltmer digitaliserad värld, där gränserna mellan det personliga och professionella livet suddas ut, blir vikten av robust informationssäkerhet allt större. För organisationer och företag innebär detta inte bara att skydda sin data från externa hot utan också att bygga en kultur av säkerhetsmedvetenhet bland sina anställda. ISO 27001, en ledande global standard för informationssäkerhetsstyrning, erbjuder ett ramverk som inte bara hjälper till att identifiera och hantera säkerhetsrisker utan också understryker vikten av kontinuerlig utbildning och medvetenhet om säkerhet.  

Genom att integrera ISO 27001:s principer i den dagliga verksamheten, kan organisationer skapa en säkerhetsmedveten kultur där medarbetarna är utrustade med kunskap och verktyg för att identifiera och motstå bedrägerier, intrång och social engineering. Detta går hand i hand med att bygga upp en företagskultur där säkerhetsutbildning ses som en kontinuerlig process, likt de årliga uppdateringarna och utbildningarna som ingår i ISO-årshjulet. Att proaktivt rusta sin organisation mot dessa hot är inte bara en fråga om teknisk säkerhet utan även om att utbilda och förbereda sin personal på de alltmer sofistikerade metoder som bedragare använder.  

Denna metodik har visat sig vara särskilt värdefull i ljuset av nyligen inträffade dataläckor och säkerhetsbrister. Genom att göra säkerhetsutbildning till en integrerad del av företagskulturen kan vi tillsammans höja ribban för digital säkerhet och bli svårare mål för bedragare.  

Tips: Så skyddar du dig

 • Var skeptisk och ifrågasätt: Lär dig att alltid ifrågasätta oväntade kontakter. Om något verkar för bra för att vara sant, så är det oftast det. 
 • Kontakta din bank direkt: Vid minsta osäkerhet, bryt kontakten och kontakta din bank direkt genom dess officiella kanaler. 
 • Polisanmäl: Att polisanmäla bedrägeriförsök är viktigt för att hjälpa till att skydda andra. 
 • Utbilda dig: Ju mer du vet om bedrägerier, desto bättre rustad är du att undvika dem. 
 • Använd teknisk säkerhet: Säkerställ att dina enheter och programvaror är uppdaterade och använd starka, unika lösenord för att hålla obehöriga utanför. 

 När det kommer till att navigera i den digitala världen, är det viktigt att vara medveten om de risker som lurar. Ett vanligt tillvägagångssätt de använder sig av är att skicka falska SMS. Här följer några tips på hur du kan skydda dig: 

Var försiktig med oväntade meddelanden 

 • Ignorera uppmaningar att ringa tillbaka: Om du mottar ett SMS som verkar stressande och kräver omedelbar åtgärd, var skeptisk. Bedragare använder ofta taktiker som syftar till att skapa panik för att snabba på ditt beslutsfattande. 
 • Klicka inte på länkar: Var särskilt försiktig med SMS från okända avsändare som innehåller länkar, även om meddelandet påstår att du har fått en oväntad belöning eller erbjudande. Dessa länkar kan leda till falska webbplatser som syftar till att stjäla personlig information. 
 • Granska meddelandets källa noggrant: Även om avsändaren verkar vara en legitimerad instans, som din bank eller en myndighet, bör du ändå vara vaksam. Bedragare kan förfalska nummer och avsändarnamn för att verka trovärdiga. 
 • Stanna upp och reflektera: Försök att inte låta dig påverkas av händelser som bedragare kan använda för att skapa en känsla av brådska eller relevans. Om ett meddelande hävdar att det är brådskande, ta ett steg tillbaka och tänk igenom situationen innan du agerar. 

 Vanliga bedrägeriförsök att vara medveten om 

Bedragare kan använda olika berättelser för att få dig att agera mot ditt bättre vetande. De kan påstå att de: 

 • Arbetar för att stoppa ett bedrägeri mot ditt bankkonto 
 • Erbjuder hjälp med att få skatteåterbäring 
 • Informerar om ett paket eller brev som du kan spåra via en länk 
 • Löfte om återbetalning av pengar du blivit av med i ett tidigare bedrägeri 
 • Påstår att du har vunnit pengar 
 • Berättar att en närstående behöver din omedelbara hjälp 
 • Varnar för att din dator är infekterad med virus och erbjuder teknisk support 
 • Uppmanar dig att ladda ner programvara för att skydda mot en påstådd virusattack 
 • Ber dig att genomföra en Swish-transaktion för att avbryta en påstådd obehörig transaktion 

 Genom att hålla dessa råd i åtanke och ständigt vara på din vakt kan du minska risken för att falla offer för dessa alltmer sofistikerade bedrägerier. Kom ihåg att alltid ifrågasätta och dubbelkolla information innan du vidtar några åtgärder. 

Daniel Äng

Vill du veta hur vi på Sweet Systems arbetar med säkerhet?

Här av dig till oss:

Daniel Äng
DPO
daniel.ang@sweetsystems.se
+46 (0)73 380 20 15