Sweet Synkzone Ärendehantering

Sweet Systems är en ledande leverantör med digitala verktyg för ärendehantering, digitala formulär och automatisering av verksamhetsprocesser. Synkzone är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och säker, krypterad lagring.


Sweet och Synkzone har tillsammans skapat en lösning för ärendehantering för verksamhetskänslig information med digitala verktyg för att hantera ärenden med känsliga person- och företagsuppgifter.

Ärendehantering med lagring av känsliga uppgifter, dokument och formulär

Sweet/ Synkzone erbjuder en lösning som med fördel används för hantering av ärenden som involverar mer känslig information. Känslig information kan vara exempelvis patientjournaler, företagsuppgifter,  personuppgifter, uppgifter om privatekonomi, säkerhetsklassad information eller annan information som enskilt eller aggregerat kräver ett högre skydd. Vi erbjuder tillsammans krypterad molnlagring med autentisiering, åtkomstkontroll och säker lagring i Sverige. När allt är klart arkiveras ärendet med all infomation helt säkert.

Se video
safe icon

Hantera ärenden digitalt, även när uppgifterna är känsliga

Informationssäkerhet står i centrum för säker ärendehantering, bara rätt personer har åtkomst till sina ärenden

document icon

Alla ärenden, formulär och dokument säkras

Vi hanterar all er lagring av ärendeinformation, dokument och formulär, helt säkert

onboarding icon

Behörighetskontroll för användare

Känn er trygga med att bara rätt personer kommer åt ärenden, dokument och formulär

Krypterad molnlagring i Sverige

Allt som lagras i vårt moln krypteras för att säkerställa informationens integritet och säkerhet

Hur ärendehanteringen för verksamhetskänslig information funkar

Efter att man som användare autentisierat sig i Sweet, genom Synkzone, har man åtkomst till de ärenden, filer, dokument och formulärssvar som man är behörig till.

  1. I grunden finns ett användarvänligt och stabilt ärendehanteringssystem där äreden kan skapas upp på flera olika sätt.
  2. Sweet och Synkzone integrerar användarhanteringen, vilket gör att Sweet får information om vem som har vilken behörighet därifrån.
  3. För att få behörighet till exemeplvis ett ärende, eller en fil behöver man tillhöra zonen* där informationen, eller filerna finns.
  4. Någon med behörighet kan också bjuda in andra som ska ha tillgång till innehållet, och på så vis säkerställa att man bara har tillgång till den information man behöver och är berörd av.
  5. Du kan lagra all typ av känsliga data så som filer, dokument, bilder, avtal, uppgifter eller Sweet Forms formulärssvar som kräver skyddad åtkomst i Sweet tillsammans med Synkzone.

*Zonerna är kryptografiskt separerade lagringsytor som fungerar som grupperingar där åtkomsten styrs för olika objekt, visst låter det bra? Ja, det är bra!

Boka en gratis demo

Presentation

Produktblad Sweet Synkzone

Ladda ner vår PDF som sammanfattar säker ärendehantering med Sweet/ Synkzone för att kunna dela med kollegor, eller för det egna minnet.

Här hittar du allt du behöver veta för att snabbt kunna förstå och ta del av lösningen för ärendehantering, med specifikationer och förklaringar.

Hämta presentation

Blogginlägg

Säker ärendehantering med Sweet / Synkzone

Läs vårt blogginlägg om hur du med krypterad lagring av dokument och digitala formulär kan hantera känsliga uppgifter på ett säkert sätt.

Med Sweet/ Synkzone går det att lagra känsliga uppgifter i ett ärendehanteringssystem, i molnet, utan att äventyra informationssäkerheten.

 

Läs inlägg

Webinar

Webinar Sweet Synkzone

Ta del av vårt senaste webinarie där just säker, krypterad lagring tillsammans med Synkzone var ett av de hetaste ämnena på agendan. I webinar-format får du ta del av en målande beskrivning av fördelarna med Sweet/Synkzone ihop.

Du får lyssna till Sweets produktteam och Synkzones VD i webinariet.

Till Youtube

Flyer

Säker lagring av Sweet Forms med Synkzone

Ta del av vår flyer för att kunna läsa mer eller skicka vidare kortfattad information till andra om vad säker ärendehantering skulle kunna innebära för er.

Här kan du läsa om själva lagringen, kryptering och hur man går tillväga för att uppnå målet med att på ett säkert sätt, hantera även känsliga ärenden digitalt.

Flygblad

Vill du veta mer om oss? Såklart du vill!