Säker lagring av dina formulärssvar och dokument med Sweet och Synkzone

Säker lagring av Sweet Forms med Synkzone

Säkerheten först

I en tid där dataläckor och hot mot informationssäkerhet blir allt vanligare, presenterar vi en integration för säker lagring som skyddar dina uppgifter mer än någonsin. Det kanske verkar tråkigt att behöva fundera på det, men det tycker inte vi på Sweet! Med Sweets senaste integration med Synkzone tar vi ett stort steg framåt gällande säker lagring för att säkerställa att din data är i trygga händer och att du har full kontroll över var den lagras samt att endast behöriga har tillgång till den. Inte nog med att du kan autentisiera dig via Synkzone för inloggning i Sweet, du kan också lagra filer, dokument och Sweet Forms svarsset och styra åtkomsten till känslig information.

Lagring av dokument och formulärssvar

Sedan tidigare, kan dokument i Sweet CRM lagras externt hos Synkzone. Det skapar goda möjligheter att styra vem som har åtkomst till vilka dokument och filer på ett smidigt sätt. Med Sweet som användargränssnitt där användare, kunder eller partners arbetar, fungerar Synkzone som säkerhetslagret som styr behörigheter och rättigheter.

I Sweet Forms har vi nu i Sweet Fall Release 2023 utökat möjligheterna för lagring av svarsset, alltså de svar som kommer in på Sweets digitala formulär. Utöver standardlagringen i Sweet-databasen har vi nu öppnat dörren för integration med tredjepartslösningar inom lagring. Du kan välja att lagra svarsset i Synkzone eller hos andra ledande fillagringsföretag. Det ger dig flexibiliteten att välja en lagringslösning som överensstämmer med din datahanteringsstrategi, oavsett om det är inom vår plattform eller genom en extern dokumentlagringsleverantör.

Krypterad lagring

Med Synkzone-integrationen har vi satt säkerheten i första hand. Vi förstår vikten av att skydda känsliga personuppgifter, bolagsuppgifter, registerutdrag, journaler med mera. Med vår integration med Synkzone så kan ni som organisation nu enkelt få tillgång till krypterad lagring av känslig information. Genom integrationen och en enkel inloggning får du via Sweets gränssnitt en ökad säkerhet för lagring av känslig information. Du väljer själv om du vill ha inloggning bara med lösenord eller om du vill ha ytterligare säkerhet genom tvåfaktorsautentisering med hjälp av exempelvis Microsoft Authenticator (eller motsvarande applikation).

Hur fungerar det?

Efter att man som användare autentisierat sig i Sweet, genom Synkzone, har man åtkomst till de filer, dokument och formulärssvar som man är behörig till.

  • Sweet och Synkzone integrerar användarhanteringen, vilket gör att Sweet får information om vem som har vilken behörighet därifrån.
  • För att få behörighet till exemeplvis ett ärende, eller en fil behöver man tillhöra zonen* där informationen, eller filerna finns.
  • Någon med behörighet kan också bjuda in andra som ska ha tillgång till innehållet, och på så vis säkerställa att man bara har tillgång till den information man behöver och är berörd av.
  • Du kan lagra all typ av känsliga data så som filer, dokument, bilder, avtal, uppgifter eller Sweet Forms formulärssvar som kräver skyddad åtkomst i Sweet tillsammans med Synkzone.

*Zonerna är kryptografiskt separerade lagringsytor som fungerar som grupperingar där åtkomsten styrs för olika objekt, visst låter det bra? Ja, det är bra!

Sweet CRM blir ännu säkrare

Ett av våra senaste erbjudanden: Säker ärendehantering

Ett konkret exempel på hur denna integration kan användas är inom vad vi kallar säker ärendehantering. Varje ärende behandlas som en egen ”zon” i Synkzone, där filerna, formulärssvar och ärendet kan bara öppnas av behöriga zon-användare eller medlemmar. Med Sweet kan befintliga användare i zonen enkelt lägga till andra användare eller grupper som då får samma behörighet, vilket ger en smidig och säker ärendehantering.

Sammanfattningsvis tar Sweet och Synkzone– integrationen din datahantering till nästa nivå. Med säkerhet i fokus och flexibiliteten att välja var du lagrar din data är det enklare än någonsin att hantera känsliga uppgifter och säkerställa att de är i säkra händer. Vi ser fram emot att se hur du drar nytta av denna spännande integration!

 

 

Här kan du se oss berätta mer om samarbetet mellan Sweet och Synkzone i vårt relasewebinar på vår Youtube-kanal.


Har du några frågor eller vill veta mer om hur du kan dra nytta av denna integration?

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller en demo av den nya funktionen.

 

Ps. Ni vet väl att vi på Sweet är certifierade inom informationssäkerthet, med ISO 27001?