Lär känna Sweet’s REST API:er och ta dina integrationer till nästa nivå!

Ni verkar Sweet, men har Sweet ett API?

Sweets integrationsmöjligheter med REST API
Gör integrationer enkla genom att använda Sweets REST API:er

Att vara en plattformsleverantör i vår digitala värld innebär idag höga förväntningar från kunderna. Det sträcker sig från att ha en användarvänlig gränssnitt till att ha policyer för informationssäkerhet och specifika funktioner. Men det inkluderar också möjligheter till sömlös integration. Här kommer Sweet’s API:er in i bilden. Sweet har inte bara ett API, vi erbjuder tre olika REST API:er! Varje API är utformat för att förbättra dina affärsprocesser inom specifika områden: Sweet CRM, Sweet Forms och Sweet Automation.

Hur fungerar era API:er?

Sweet CRM –  Smidig integration

Sweet’s API:er ger dig möjlighet att skicka och ta emot data mellan flera system, till och från Sweet CRM:s objekt. När vi säger ”objekt” syftar vi på objekt i CRM som ”Företag,” ”Ärenden” och ”Privatpersoner” osv. Oavsett om du hanterar försäljning, marknadsföring, service eller någon annan CRM-relaterad data, underlättar vårt API en smidig dataflöde mellan lösningar. Du behöver inte längre aktivt använda flera system eller plattformar, vilket underlättar beslutsfattandet. Det finns inte heller  någon anledning att lagra samma data i flera system eller lösningar – hämta det från rätt ställe och arbeta med den i Sweet CRM. Vi strävar alltid efter att ge dig en 360° bild av kunden på ett och samma ställe. Läs mer i API-dokumentationen, eller lyssna in till vårt releasewebinar där vi beskriver REST API:et på vår Youtube-kanal.

Sweet FormsEn genväg till effektiv datainsamling

Sweet Forms API tar datainsamling till nästa nivå. Vi tror att integration är en nyckel till framgång, och det gäller även för Sweet Forms. Genom att använda REST API kan du initiera formulär från vilken plats du vill, förifylla dem med data från olika integrationer eller lösningar som exemplevis ditt CRM eller en extern informationsleverantör som Roaring, spara formulärssvar och filer, och till och med hämta signerade versioner från betrodda tredjepartsleverantörer som Scrive och Signincat till valfri lagringsplats. Detta innebär mindre manuell datainmatning, mindre utrymme för fel och ett effektivare arbetsflöde. Integrationsmöjligheterna hjälper dig att utveckla en sömlös användarupplevelse. Läs mer i API dokumentationen.

Sweet AutomationEffektivisera processer med API

Sweet Automations API möjliggör att du kan trigga arbetsflöden som kan utföra ett obegränsat antal åtgärder och regler. Det betyder att när du har definierat dina automatiserade kundresor, dina regler och affärslogik, samt alla dina automatiserade steg, behöver du inte logga in i Sweet Automation-plattformen för att se resultat eller framsteg. API:et kan aktivera de automatiserade processer du har skapat, var som helst, och ge dig de återanrop du vill ha, som i ditt CRM eller som en månatlig rapport.

Sweet Performance använder Sweet Automations API

Sweet Performance, vårt dashboard- och rapportverktyg, använder Sweet Automations API som en av de främsta datakällorna när vi skapar visuellt tilltalande och användarvänliga grafer och dashboards. Genom att använda Sweet Automations API i Performance-dashboarden gör vi det möjligt för alla dina Sweet Automation-integrationer att visualiseras på samma ställe.

Vad kan API:erna användas till?

Med våra REST API:er har du potentialen att integrera Sweet’s plattformar sömlöst med dina befintliga system, vilket ger en sammanhängande användarupplevelse och eliminerar manuella steg och tidskrävande aktiviteter. Här är några exempel på hur våra kunder drar nytta av detta:

 1. Supersmidig avtalssignering: Tänk dig en bankkund som initierar ett avtal för att öppna ett nytt konto inom bankens ”Mina sidor,” och Sweet Forms är gränssnittet för avtalet. Det onlineformuläret förifylls automatiskt med befintlig data från bankens system med hjälp av Sweet Forms API, vilket förenklar processen för en sömlös kundupplevelse. Med integrationspartners för e-signaturer och användningen av deras API kan kunderna signera avtalet omedelbart. När det är klart sparas det signerade dokumentet säkert i bankens arkiv och kundansvarig får en notifiering om den nya begäran med hjälp av Sweet Forms API som anropar bankens interna systemen.
 2. Leadhantering: Genom att använda Sweet CRM’s API kan du koppla alla dina källor för leads, som dina egna webbleads eller externa leadskällor, för att fylla på ditt CRM med försäljningsmöjligheter. Om du har din kunddatabas i ett separat system kan Sweet API ”prata” med det och uppdatera det så snart en potentiell kund har blivit en ny kund.
 3. Enhetlig ärendehantering: Vi har många kunder som stöder flera kanaler för att skapa eller kommunicera om supportärenden/tjänster, där integreringar för live-chatt, molnbaserade telefonsystem och onlineformulär är några exempel. Genom att integrera alla dessa med ditt Sweet CRM med hjälp av API:et kommer ditt supportteam alltid att ha en plats att gå till för att få en enhetlig bild av kundkommunikationshistoriken – oavsett kanal.

Stödjer ni webhooks och lyssnar på meddelandeköer?

Ja, våra API:er stöder att skicka och ta emot webhooks och kan skicka och ta emot signaler från meddelandeköer.

 • Meddelandekö 
  Tänk på en meddelandekö som en virtuell transportör för data. Det är som när du beställer något online och din förfrågan placeras i en kö för att säkerställa att den behandlas i rätt ordning. På samma sätt ställs data eller meddelanden upp och levereras till sin destination när det är deras tur. Det handlar om ordnad kommunikation och att säkerställa att ingenting går förlorat längs vägen.
 • Webhooks
  Tänk på webhooks som en smart dörrklocka för dina applikationer. Istället för att konstant kolla om något nytt har hänt, väntar webhooks tålmodigt tills en specifik händelse inträffar, som en leverans vid din dörr. När den händelsen inträffar ringer den den virtuella dörrklockan och låter din applikation veta att det är dags att agera. Webhooks sparar tid och resurser genom att låta dina appar svara bara när det behövs, som en automatisk utlösare för viktiga uppdateringar.

Hur kommer jag igång med Sweets API:er?

För närvarande tillhandahåller vi API-dokumentation för Sweet CRM och Sweet Forms, men vi är fast beslutna att utöka våra resurser för att inkludera även Sweet Automation snart. Håll utkik efter uppdateringar! Här hittar du vår befintliga API-dokumentation. API:et är tillgängligt i Sweet i olika versioner, se till att du har uppgraderat till följande versioner för att få åtkomst till API:et:

 • Sweet Automation, från version 4.6.7
 • Sweet Forms, från 4.7.2
 • Sweet CRM, från version 4.8.7

Låt potentialen hos Sweet’s API:er förvandla din digitala resa idag genom att kontakta oss för att lära dig mer.