Pressmeddelande: Sweet Systems fokuserar på kraftfull tillväxt

Ägarna avyttrar systerbolaget Releye AB

Grundarna av Sweet Systems AB har beslutat att ta ett betydande steg framåt på marknaden, genom avyttringen av CRM-konsultbolaget Releye till Intellic Group, ett bolag inom Broviken Gruppen. Affären har initierats med målet att accelerera tillväxten och skapa en mer renodlad bolagsstruktur för båda bolagen. Genom ett hundraprocentigt fokus på Sweet, önskar huvudägarna stärka sin ställning inom mjukvarulösningar för automatiserade kundresor.

Klas-Magnus, Bodil, Markus

Under de senaste åren har Sweet Systems framgångsrikt visat betydande tillväxtsiffror och etablerat sin position som en framstående aktör inom mjukvarubranschen. Företaget utvecklar innovativa lösningar som effektivt digitaliserar och automatiserar arbetsflöden för marknad, försäljning och service.  

Klas-Magnus Hilberth, VD för Sweet Systems: Vi ser en avsevärd potential för Sweet, både i Norden och på den globala marknaden. Våra kommande mål involverar en expansion i samarbete med våra kunder och partners.” 

Som ett led i att positionera Sweet internationellt, intensifierar bolaget samarbetet med nuvarande partners, vidgar relationerna med sina strategiska kunder i strävan att inhämta djupare insikter om användarönskemål samt introducerar inom kort en ny varumärkesplattform. 

Sweet Systems grundare kommenterar: ”En fantastisk och utvecklande resa med Releye är över för oss grundare av Sveriges första CRM-konsultbolag. Nu kan vi fokusera till hundra procent på den fortsatta resan med Sweet, vilket kommer att bli oerhört spännande!” 

För mer information läs fullständigt PRESSMEDDELANDE HÄR

Läs Brovikens PRESSMEDDELANDE HÄR