RELEASE NOTES

Sweet Automation

Här kan du hitta det senaste från Sweet Automation

Release notes version 4.7.4.33699 (Hotfix)

 • Fixat konfigurering av matchningskriterier, datanycklar blev i vissa fall inte sparade.

Release notes version 4.7.4.33688 (Hotfix)

Flöden

 • Ny exekveringskö för alla typer av flöden (Legacy och Storage)
 • Visa applikationsöverlagringstext i toppraden så att den är synlig hela tiden
 • Möjlighet att söka på box Id:n i t.ex. Move och Copy

Åtgärder

 • Sweet åtgärden: Möjlighet att välja ansvarig i drop down listor för relationer
 • Sweet åtgärden: Möjlighet att välja kön i drop down listor
 • Möjlighet att ställa in åtgärder att köra parallellt eller som single
 • Symplify åtgärd: Fixat problem vid uppladning som avbryts när Symplify inte skickar fel
 • Standard åtgärdsmall: Olika förbättringar, mallar och uppkopplingsuppkopplingar
 • Fil exportåtgärd: Möjlighet att generera filer med unika filnamn
 • Förbättringar i export/import funktionen
 • Bizwizard åtgärden: Fixat så att vi kan hantera multippla uppladningar samtidigt utan att Bizwizards api inte stoppas pga av förmånga samtidiga connections
 • Förhands release: Sweet forms
 • Förhands release: Rest-API
 • Förhands release: Sweet document
 • Förhands release: Save file

API

 • Möjligt att köra utvalda metoder asynkront

Schemaläggningslogg

 • Navigeringsförbättringar i Schemaläggnings dialogen

Buggfixar

 • Visa korrekta resultatkolumner när du använder anpassad SQL
 • SetProcessed fungerade inte första exekvering endast när du startade StartDate eller EndDate
 • Radera i flödesdata: Hårt raderade rensade inte allt utan lämnade kvar data

Övrigt

 • Ändra standardvärden i skript för att radera gamla loggar
 • MetaData-begränsningar: Inte tillåtet att ta bort metadata som används i urval
 • Justeringar bland ledtexter

Release notes version 4.7.4.33660 (Hotfix)

Användarprofil

 •  Möjlighet att logga ut via användarprofilen, om applikationen är inställd på ”Form login”

Urval

 • Möjlighet att namnge urvalsmall direkt när du skapar en ny

Flöden

 • UI: Delat upp konfiguration innuti åtgärder och ”boxar” i flikar och gjort det möjligt att se och redigera flödesparametrar
 • Split: Möjligt att dela på statiska förhållanden
 • UI: Flytt av ”When exists” till huvudet för åtgärden
 • UI: Ny symbol som markerar åtgärder som är inställda på ”Passera genom” eller ”Testläge”

Åtgärder

 • POP3: Förbättrad parsing av html-post
 • Ny åtgärd: Exportera fil (från binär / base64 / urls / sökvägar) Aktiveras inte förrän version 4.7.5
 • Ny åtgärd: Möjlighet att Ladda och Pusha data via externa ”Rest-api”. Aktivera inte förrän version 4.7.5
 • Ny åtgärd: Ladda Sweet Forms. Aktivera inte förrän version 4.7.5
 • Sweet åtgärd: Ny inställning för att bestämma vad man ska göra med misslyckade rader
 • Sweet åtgärd: Support för Projekt / Arbetsorder / Servicebokning.
 • Sweet åtgärd: Omfattande förbättringar av ”Sweet Åtgärden”
 • Emarketing (Symplify): Förbättringar när du laddar upp information till Symplify
 • Emarketing (Symplify): Förbättringar vid nedladdning av svar från Symplify

API

 • Filtreringsmöjligheter för urval
 • Man får bara läsa data från publiserade urval
 • Övriga småjusteringar

Schemaläggningslogg

 • Ändrad standardinställning i ”Top” dropdownen till 100 och ändrade intervallen till 100, 500 och 1000

Länkar

 • Navigeringsfixar

Buggfixar

 • Fixat minnesläcka när du laddar binärer från databasen.
 • Justeringar för att förebyggande av deadlocks

Säkerhetsfixar

 • För websocket och ”template engine”

 

Release notes version 4.7.4

Startsida

 • Ledtexthanterade texter
 • Knapp till API
 • Knapp till Release Notes
 • Knapp till Roadmap

Användarprofil

 • Möjlighet att styra sina egna användaruppgifter
 • Möjlighet att generera ett säkert lösenord
 • Teman
 • Font Zoom

Dashboard

 • Förbättrad dashboard hantering
 • Möjlighet att publicera avskalade länk till dashboard för externa sidor.

Länkar

 • Möjlighet att skapa länkar till dokument, videos, siter etc.

Flöden

 • Sök i flöde
 • Infoga i flöde
 • Förvisa från flöde
 • Förbättrad zoom
 • Möjlighet att publicera flöden till API
 • UI förbättringar
 • Intelligentare verktygslåda som anpassar verktygen till flödestyp
 • Möjlighet att fördela på statiska värden via enkel splitt utan selektering
 • Möjlighet att skapa selekteringsmallar direkt från flödet mot flödets huvuddatakälla
 • Möjlighet att sätta flöden till ”IsTemplate”
 • Vid skapa nytt flöde får man fråga om flöde skapas upp ifrån en fördefinierad mall
 • Möjlighet att visa beskrivningstexten direkt i flödet i boxar och under åtgärder
 • Förbättrad funktion för Flowstorage
  • Noggrannare med hur datatyper sätts
  • Möjlighet att själv väja vad flödesdatat ska lagras
  • Möjlighet att själv definiera schema och måltabell
  • Skapar automatisk upp selekteringsdatakälla och urvalsmall för Storage flöden. API-laddning och Filuppladdning.

Åtgärder

 • Excel/fil-uppladdning
  • Intelligentare hur tabell skapas upp med datatyper, samt klarar den av rubrik rader med avvikande tecken
  • Möjlighet att välja från vilken rad i filen datat ska börjas läsa in
 • POP3 laddningsåtgärd
  • Förbättrat stöd för hur man läser av Key/Values för innehåll i e-mail
  • Laddar inte upp dubbletter på nycklade fält för e-mail
 • WS-laddningsåtgärd
  • Förbättrad funktion för hur måltabell skapas upp med mer exakta datatyper
 • Splitt
  • Möjlighet fördela på statiska värden utan att behöva bygga urvalsmall. Detta på data som ligger i flödet.
 • Flytta
  • UI förbättringar
 • Kopiera
  • UI förbättringar
 • Trigger
  • UI förbättringar
 • Vänta
  • UI förbättringar
  • Möjlighet att vänta på andra flöden.
  • Möjlighet att sätta en max tid för hur länge den ska vänta
 • SQL
  • Möjlighet att sätta att alla tasks i sql-åtgärden kan exekveras parallellt (tidigare version det enbart seriellt)
 • Märkningar
  • UI förbättringar
  • Möjlighet att skapa GUID märkning(generera unik guid)
  • Möjlighet att sätta ExecutionId som märkning
 • Export
  • Möjlighet att bestämma vilka kolumner som ska tas ut vid export
  • Möjlighet att bestämma vilken ordning som kolumnerna ska komma i
  • Möjlighet att exportera till och arkivera i ZIP-fil
  • Möjlighet att lösenordskydda exportfil
  • Möjlighet att sätta ”Quated identifiers” runt kolumnerna
  • Möjlighet att använda andra behörighetskrav vid export till filyta
 • Sweet
  • Klarar av att skapa upp alla Sweets standardobjekt
 • Marknad
  • Klarar av att skapa TM-listor på kontaktpersoner, tidigare enbart för privatpersoner och företag
 • SetProcessAction
  • Vid integrationer, möjlighet att sätta en datumstämpel på önskad nyckel. Via urval kan man sedan använda datumet från nyckel. 
 • E-marketing åtgärder.
  • Möjlighet att skicka kampanjmail via Mailchimp med Sweet Portal eller annan datakälla som urval
 • Urval
  • Möjlighet att anväda processdatum som sätts i flöden. Dynamiskt sätt att hitta en given datumstämpel som ska användas vid urval.
  • Nivåer i urval handerar bättre förändringar som sker i lägre nivåer

Schemaläggningslogg

 • Förbättrad schemaläggningslogg
 • Kommunicerar via rest-api:er
 • Bättre navigering och håller bättre ihop exekveringar via ”ExecutionId”
 • Kan se exekveringskedja över flera flöden

Logg

 • Förbättrat exekveringslogg
  • Chat logg
  • Kunna se på loggade användare
  • Möjlighet att skicka meddelanden till alla eller enskilda på loggade användare

Admin

 • Connections
  • Nya konnektorer, nya typer
   • Credentials
   • Mailchimp
  • Metadata
   • Möjlighet att ändra på matchningsnycklar mellan två entiteter
   • Möjlighet att klicka i alla villkor och resultat på samma gång
  • Visuell vy
   • Förbättrad hantering av grupperingsnoder/mappar
   • Möjlighet att klicka i alla villkor och resultat på samma gång
  • Konfigurering
   • Möjlighet att ställa in inställningar för API autentisering i API:et
  • Webhooks
   • Möjlighet att definiera Webhooks

API

 • Authentication levels
  • Statisk token
  • Dynamisk token med aktiva perioder
  • Scope
 • Executions
 • Urval
  • ”Get lookup tree”
  • ”Get definisions”
  • Sidbrytning
  • Sortering
  • Filtrering
  • Aggregations
  • Export till Excel