I förra veckan arrangerade Affärsvärlden och Ny Teknik en konferens på temat Software Robotics & intelligenta processer – ett ämne som ligger högt upp på många ledningsgruppers agendor. Talarna brann för ämnet och publiken inspirerades av uppmaningar som ”Go robotize as fast as you can. Let the robotics do the backend job, and the reps focus on the customer”.

Initialt fick vi lyssna till en inspirerande föreläsning av keynoten Nicklas Bergman som talade om teknologins utveckling och informerade om att den industri som kommer att tjäna mest på självkörande bilar är alkoholbranschen (!). Konferensen fortlöpte med praktiska tips kring hur vi på bästa sätt bör använda software robotics och konkreta case med Nordea, SCA och Stora Enso som har implementerat RPA i sina verksamheter.

Vad är software robotics och RPA?

Innan vi berättar om de bästa tipsen från konferensen vill vi reda ut ett antal begrepp:

Software robotics är ett program som replikerar det arbete som en människa utför i ett användargränssnitt i datorn.

Robotic Process Automation (RPA) är en växande form av teknik kring processautomatisering som bygger på idéen om att software robots eller artificiell intelligens (AI) sköter människans arbete.

Software robotics & intelligenta processer

Möjligheter med automatisering och software robotics

”Hur anpassar vi oss för nya tekniker och när börjar de fungera?” Den frågan öppnade Nicklas Bergman konferensen med. Han berättade en anekdot om den första bilen som inte var mycket snabbare än en häst och vagn. Men snart kom tekniken ikapp och bilen förändrade vårt beteende – vi började storhandla i varuhus och besöka drive-in biografer.

Han menade på att dagens teknik på samma sätt kommer att förändra vårt sätt att tänka. Vi använder exempelvis smarta devices och har accepterat tanken på att vår användarinformation lagras i stora datalager i USA. Snart kommer det vara en självklarhet att vi har en robot vid vår sida på kontoret.

När RPA implementeras kommer mycket tid att frigöras, samtidigt som robotiseringen kommer leda till att nya arbetsuppgifter dyker upp. Vi fick exempelvis höra att i 2/3 av alla yrken kommer 1/3 av alla arbetsuppgifter att försvinna. Av en VD:s arbetsuppgifter kommer 25% att automatiseras.

Önskade effekter med software robotics

Pär Hedin, partner på konsultbyrån PS Provider, berättade om de främsta målen som företag strävar efter att uppnå med Software robotics. Kostnadsbesparingar är ett vanligt fokusområde, men Pär Hedin menar på att det målet kommer att nås oavsett. Det enda som behöver göras är att realisera besparingsmöjligheterna.

Effekter som uppnås med software robotics:

  • Kortare ledtider
  • Nöjdare kunder
  • Nöjdare medarbetare
  • Bättre kontroll
  • Bättre kvalitet
  • Kostnadsbesparingar

Early adopters inom RPA

Vissa branscher och avdelningar har anammat tekniken snabbare än andra. Branscherna bank och finans är två av de snabbaste. Gällande avdelningar berättade Sanna Pekari – VP för Digitalization and Service Design på Stora Enso – att ekonomiavdelningar och service center är lågt hängande frukter. Här finns många repetitiva uppgifter som kan automatiseras och robotiseras.

Pär Hedin på PS Provider bekräftade detta med statistiska data – 60% av alla RPA-initiativ drivs av customer service-avdelningar idag, framförallt inom bank och försäkring.

Key takeaways från konferensen Software Robotics & intelligenta processer

  • Samtliga talare tryckte hårt på att processen är otroligt viktig när man jobbar med RPA.
  • När ett RPA-initiativ dras igång ska man börja med de lågt hängande frukterna – så som att automatisera ekonomifunktionerna eller kundservicearbetet för att skapa engagemang och drivkraft hos den egna personalen. Vidare kan man fortsätta med mer komplexa processer.
  • Ägandeskap kring roboten är en utmaning som många företag står inför eftersom det är många avdelningar och personer som involveras.
  • Jörgen Stattin på SCA tipsade om att involvera IT-avdelningen tidigt. Då ökar möjligheterna för att kompetensen kring roboten stannar kvar internt. Deras best practice var att intern personal gick bredvid en konsult så lång tid som det krävdes för att de skulle lära sig samtliga processer. Då blir det en god långsiktig investering.

Läs fler blogginlägg

Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Manuella processer, kontroll av data och en låg grad av digitalisering är exempel på utmaningar hos många företag. Genom att automatisera gör man det inte bara enklare att bli kund, utan sänker dessutom ofta sina administrativa kostnader.

läs mer
Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

  Nyligen hade vi ett välbesökt webinar med rubriken: Så har Nordnet gjort digitalisering till en del av sitt DNA. Vi gästades av Carl Lönndahl, Head of Change & System Management på Nordnet som berättade om hur de jobbar med automatisering och hur det hjälpt...

läs mer