Kundens berättelse

Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice digitaliserar och automatiserar onboarding av kunder med digitala formulär, e-signering och automatisering. Minskat antal kompletteringar är en av effekterna.

Kund: Länsförsäkringar
Lösningar: Digitala formulär, Automation

Länsförsäkringar Fondliv AB är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB medan Länsförsäkringar Mäklarservice förvaltar och utvecklar den förmedlade liv- och sakförsäkringsaffären på uppdrag av länsförsäkringsbolagen.

 

Utgångsläge

 

Ambitionen är att leverera en kundupplevelse i världsklass och att hantera framtidens förändringar på ett hållbart sätt till de ca 600 000 försäkrade för vilka ett kapital om 159 miljarder kronor förvaltas.

Bolagen inför gemensamt Sweet Digital Customer med syftet att öka kundnöjdheten och effektiviteten för onboarding av kunder oavsett om kunden hanteras via förmedlare eller direkt via de egna rådgivarna.

Genom implementeringen av Sweet Digital Customer har Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice kunnat digitalisera & automatisera ett flertal processer för onboarding och förändring av engagemang. Systemet har tagits emot väl av såväl externa förmedlare som de egna medarbetarna.

Utmaning

 

  • Möjligheten att kunna skicka ut blanketter digitalt och använda underskrift med BankID blev starkt efterfrågad under 2019 och ökade i samband med utbrottet av Covid-19, då fler möten genomfördes på distans via telefon och videomöte.

"Förbättrad kundupplevelse och förenkling av arbetet hos förmedlarna är ett par av hörnstenarna i vårt digitaliseringsarbete. En minskning av antalet kompletteringar med upp till 95% är ett tydligt exempel på att vi är på rätt väg i det arbetet. Att också den interna administrationen har effektiviserats innebär att effekterna har varit över förväntan."

– Ola Månsson

Affärsutvecklare, Länsförsäkringar Mäklarservice AB

Lösning

 

Tillsammans med verksamhetsutvecklare från Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice, Sweet Systems, Scrive och Releye implementerades Sweet Digital Customer där en central komponent är digitala formulär som i kombination med digital signering hanteras.

Tack vare lösningen kan nya och förändringar av befintliga formulär hanteras på några timmar vilket möjliggör att medarbetare på Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice kan ta ägarskapet över processen.

 Resultat

 

Implementationen påbörjades i september 2019 och var redo att rullas ut tre månader senare till externa förmedlare för att under sommaren 2020 utvidgas till att samtliga 23 länsbolag omfattas. 

Några effekter som initiativet än så länge har resulterat i:

  • Upp till 95% färre kompletteringar
  • Ökad takt i digitalisering
  • Enkel hantering av fondbyten med kortare ledtid 
  • Gladare och nöjdare kunder och förmedlare av Länsförsäkringars tjänster
  • En ökning med cirka 150% av antal digitala formulär/signeringar via Scrive

 

   

Fler kunder

Här hittar du fler kunder som använder Sweets lösningar.

Landshypotek
Automatiserar & analyserar data för att få en helhetsbild av marknadsarbetet

Skistar
Effektiviserar dagliga rutiner & processer för att skapa ökad försäljning

 

Mockfjärs Entreprenad
Med kundportalen kommunicerar Mockfjärds bättre med sina kunder

Kontakta oss för att höra mer