För två veckor sedan fick vår kvinnliga IT-specialist från Syrien beslut om utvisning från Sverige. Jag vet att jag tänkte – ett maskinellt fel som vi rättar till tillsammans med migrationsverket. Idag inser jag att våra myndigheter faktiskt tänker genomföra utvisningen av en mamma som flytt för sitt liv. Hon är en perfekt match för våra bolag, en synnerligen kompetent programmerare i en bransch som skriker efter arbetskraft, och framförallt kvinnlig sådan. Vi har här tre fel i ett – ett kinderägg i dåligt omdöme

  • Utvisa en syrisk flykting till Grekland som redan etablerat sig och har familj i Sverige.
  • Utvisa en arbetande familjeförsörjande kvinna med en treårig son som går på förskola i Sverige.
  • Utvisa en kvinnlig IT-specialist då vår bransch saknar 30 000 utvecklare (enligt arbetsförmedlingen).

Motiveringen är att migrationsverket följer lag och riktlinjer. Min fråga till er politiska beslutsfattare som talat vitt och brett om att vi som arbetsgivare måste ställa upp, att vi måste ta vara på dessa människors kompentenser, att mångfald skapar dynamik och konkurrenskraft – på vilket sätt ska vi övriga människor förstå era beslut och regler? När vi som arbetsgivare hjälper människor på flykt och samtidigt matchar kompetenser, språk, kulturer, skapar arbeten och värde till vårt samhälle i alla dessa enskilda fall, hur tycker ni att vi ska uppfatta era utvisningsbeslut likt detta? Den 31 januari tvångsutvisas vår syrianska kollega Safinaz Awad. Min uppmaning är att ni rättar till felaktiga beslut direkt för tiden är knapp.

Klas-Magnus Hilberth
Grundare och ordförande
Releye AB och Sweet Systems AB

Klas-Magnus Hilberth & Safinaz Awad

Vi på Sweet Systems har sökt av ”alla vägar”. Nedan följer en beskrivning av problemet som gör att ”bara söka arbetstillstånd” är omöjligt, eller rättare som omöjliggjorts av reglerna

 

Bakgrund till avvisningen

Då Safinaz sökte asyl när hon äntligen kom till Sverige blev det ”avvisat” (och inte ”avslaget” vilket är nyckeln här) på grund av Dublinförordningens regler. (Safinaz hade redan asyl i Grekland då det var det första land hon nådde vid deras flykt från kriget i Syrien. Man kan inte söka asyl i ett annat EU-land då man redan har ett. Dublinförordningen har man generellt inte koll på när man flyr för sitt liv.)

I och med avvisande av ärendet kommer också ett utvisningsbeslut. Detta träder i laga kraft, vilket också är en nyckel. Safinaz överklagar och i samband med det får hon jobb i Sverige och söker då arbetstillstånd (oktober 2016).

Detta arbetstillstånd skulle avvisat direkt iom att hon med en avvisad asylansökan och ett utvisningsbeslut som trätt i laga kraft inte kan få det behandlat. Enligt gällande regler. Hon blir utvisad.

 

Fotnot 1:
Kortfattat:

Man kan inte få arbetstillstånd i ett land man har ett utvisningsbeslut i som beror på en ”avvisad” asylansökan. Man kan inte söka asyl ett annat EU-land då man redan fått ett.

 

Fotnot 2:

I backspegeln kan man se (minst) finns två sätt man skulle ha förfarit på, för att hålla sig till reglerna och få arbetstillstånd:

  1. Komma till Sverige och inte söka asyl utan gå direkt på arbetstillstånd (normalt får man inte vara i landet när man söker arbetstillstånd förrän det är beviljat, men under vissa omständigheter kan man göra avsteg från den regeln.). Svårt som sagt att kunna Dublinförordningen när man är flykting.
  2. Söka jobb och arbetstillstånd i Sverige från Grekland – komplicerat när man är flykting i ett främmande land.

 

Fotnot 3:

Hade asylsökan som Safinaz sökte i Sverige blivit ”Avslaget” och inte ”Avvisat” hade det också funnits möjlighet att söka arbetstillstånd senast inom 2 veckor efter det trätt i laga kraft (se här: http://www.delmi.se/upl/files/123421.pdf).

 

Läs DN.s artikel om Safinaz situation här