Bank, Finans & Försäkring

Digitaliseringriktigt!

Banker, finans- och försäkringsbolag kan minimera de administrativa kostnaderna samtidigt som man säkerställer att processer och regelverk efterlevs, och inte minst – uppnå en kundupplevelse i världsklass  – tack vare Sweet Digital Customer. Kort och gott digitala formulär som du kan styra genom era processer helt automatiskt.

Pappershantering och scanning borde vara ett minne blott. Och borde inte verksamheten själv kunna äga, styra och ändra sina processer? Våra lösningar för digitala formulär tillsammans med en kraftfull automatiseringsmotor löser dessa problem och minskar samtidigt behovet av hjälp från er IT-avdelning.

N

Kraftigt minskade ledtider och administration av ärenden där blanketter idag är inblandade

N

Helautomatiserade processer med signering, ink multi sign

N

Validering av rätt ifylld data

N

Rätt dirigering av processer baserat på data i formulären men också baserat på annan känd data från interna eller externa källor

N

Do it your self-design och admin av digitala formulär och processer

Digitala formulär

Ansökningar, kompletteringar, avtal eller andra dokument är ofta baserade på pappers- och pdf-blanketter eller på statiska webbformulär. Att skapa nya eller förändra befintliga är ofta förknippat med långa ledtider. Med hjälp av Sweet Forms administrerar verksamheten själva formulären. Dessutom blir formulären mer användarvänliga, smarta och dynamiska.

All information ska inte heller behövas fyllas i från början. Mycket av informationen finns redan i andra system eller hos externa informationsleverantörer. Denna information kan populeras direkt i formuläret, och naturligtvis kan innehållet sedan uppdatera andra system.

Digital signering

Digitala formulär möjliggör digital signering. Låt kunden signera med Bank-ID eller annan e-signering. Eller låt en medarbetare attestera med samma teknik.

Sweet och Scrive har tillsammans tagit fram en sömnlös integration för säkra signeringar och enkelthet för kunden.

Automatisering

Administration av kunduppgifter och hanteringen av kundens engagemang är ofta mycket resurskrävande. Hanteringen sker i stor utsträckning manuellt

Med hjälp av Sweet Automation sker en stor del av denna hantering helt automatiskt, från datainsamling och kommunikation till uppdatering i affärssystemen. Handläggarna kan därmed fokusera på de ärenden som avviker från det normala förförandet. Tid sparas, hanteringen blir mindre resurskrävande och regelefterlevnad säkerställs.

Processer och rutiner behöver ständigt justeras och optimeras.  Detta görs direkt av verksamheten i Sweets visuella BPA-verktyg.

Varför Sweet?

Sweet är ett bolag som alltid har kundprocessen som utgångspunkt. Vi tror att samarbetet mellan sälj, marknad, support och back-office bör vara integrerat och arbeta mot samma mål för ett effektivare arbete och fler och nöjdare kunder. Därför levererar vi lösningar som underlättar arbetet för dig och dina kunder. Vi är en leverantör som man växer med och som stöttar er genom hela er resa. För den tar aldrig slut.

Läs våra artiklar om digitala formulär

Vad händer egentligen med alla digitala ansökningar?

Vad händer egentligen med alla digitala ansökningar?

 När du fyller i dina uppgifter på nätet, i en blankett eller i olika formulär, tänker du kanske att allt sker per automatik. Men sanningen är att det många gånger krävs en hel del handpåläggning för att kunna administera en digitala ansökan. Så hur kan din...

läs mer
Vad kan jag använda digitala formulär till?

Vad kan jag använda digitala formulär till?

Digitala formulär ersätter all form av pappershantering du har för formulär, enkäter och blanketter. Svaret på frågan vad man kan använda digitala formulär till är så generell som – till vad som helst. Du kan använda digitala formulär i vilken bransch som helst, för...

läs mer

Vill du spara tid och pengar?