Fältservice

Det är inte alltid som ärendehantering slutar vid kundtjänst utan det kan ibland krävas ytterligare åtaganden såsom olika typer av service ute på fältet. Det ställer andra krav på så väl planering som exekvering – säg hej till Sweet Field Service.

Effektiv fältservice 

En effektiv fältservice-lösning är viktig för att hantera olika områden såsom planering och hantering av arbetsordrar, schemaläggning och tidrapportering av servicebokningar samt tilldelning av rätt utrustning för rätt tillfälle. Sweets fältservice erbjuder en användarvänlig och kraftfull lösning som kan förenkla och optimera era arbeten ute på fältet. 

Detta och mycket mer kan du göra i Sweets fältservice

Arbetsorder

För att skapa bättre spårbarhet vid ärendehanteringens alla moment kan man nu skapa arbetsordrar i Sweet, från nästan vilket objekt som helst. Vilket betyder att du vet mer och får en bättre helhetsbild av kunden då du bland annat kan se och jobba med:

 • Kundinformation
 • Eventuell problembeskrivning från kund
 • Eskalering från kundtjänst till fältservice
 • Vem som är ansvarig för ärendet ute på fältet
 • Inom vilken tidsperiod problemet förväntas att lösas
 • Status

Har du dessutom en kundportal via Sweet kan kunden själv när som helst hålla sig uppdaterad kring ärendets fortlöpning.

 

Servicebokningar

När det kommer till planeringen av arbetsorderns faktiska utförande så görs det i något som kallas servicebokningar. Här kan moment schemaläggas inom tidsperioden som bestämts för arbetsordern där man bland annat kan:

 • Resursplanera direkt i kalendrar (som givetvis kan synkas till Outlook)
 • Attestera utfört arbete
 • Redogöra för vad som ska göras, hur det ska göras och vart.
 • Dokumentera händelsen när den händer, på rätt bokning och utan krångel.

 

Artiklar

Sweets artikelhantering låter dig skapa, hantera samt relatera både service- och materiella artiklar. Vilket skapar en bättre överblick av vilka alternativ som finns tillgängliga, i form av tid och material, när planeringsarbetet med servicebokningar tar fart. Dessa administreras sedan enkelt i Sweet där man bland annat kan:

 • Aktivera/Inaktivera artiklar
 • Kategorisera artiklar
 • Hantera artikel-information
 • Med mera

Det finns även stöd för att integrera mot befintliga system som hanterar artiklar.

 

Upplev fördelarna

Effektiv planering och schemaläggning

Rätt utrustning för rätt jobb

Bättre hantering, bättre resultat

Ge kunden information i realtid

Sugen på att köra igång?