Ärendehantering

 Med Sweets ärendehantering hamnar inga ärenden mellan stolarna och missnöjda kunder är ett minne blott.

Smart ärendehantering som adderar värde för era kunder

Med en användarvänlig och strukturerad ärendehantering kan ni försäkra er om att uppgifter och ärenden utförs enhetligt och i tid. Med Sweets ärendehantering kan ni erbjuda professionell kundservice till era kunder 24/7 . Sweets uppskattade ärendelösning adderar värde för era kunder och ökar effektiviteten inom organisationen.

Detta och mycket mer kan du göra i Sweets ärendehantering

Överblicka ärenden

Välj hur ni vill överblicka era ärenden. Se alla ärenden i en lista, på en tidslinje eller i den mest populära – pipelinen. Som i alla lösningar i Sweet kan ni filtrera och välja om ni exempelvis vill se alla ärenden, en viss persons ärenden eller kanske alla som måste ageras på idag. I pipelinen kan ni enkelt se vilka ärenden som har passerat slutdatum, där ny kommunikation tillkommit, hur högt prioriterat det är eller om en kollega redan bearbetar ärendet.

Få koll på alla detaljer

På ärendekortet som skapas upp i Sweet kan ni enkelt relatera ansvariga både inom organisationen och utanför. Här kan ni också sätta deadline för hur snabbt ni bör agera på ärendet, kanske finns ett SLA att förhålla sig till? Ärendekortet visar en överskådlig bild över ärendet och ni kan snabbt och enkelt navigera mellan olika flikar för att se mer information.  På ärendekortet samlas information som tillhör ärendet tillsammans med kontaktuppgifter till alla berörda parter.

Relatera och koppla ärenden

På ärendekortet kan ni smidigt se och sköta all kommunikation som rör ärendet. Välj vem som ska få vilken information genom att skicka noteringar internt eller externt. Kanske behöver ärendet diskuteras internt först innan ni ger svar till kunden? Det är fullt möjligt. All kommunikation, oavsett om det är mailedes eller via kundportalen, sparas under noteringar på ärendekortet och ni får på så vis snabbt en inblick i vad som behöver göras eller har gjorts.

Kommunicera internt och externt

På ärendekortet kan ni smidigt se och sköta all kommunikation som rör ärendet. Välj vem som ska få vilken information genom att skicka noteringar internt eller externt. Kanske behöver ärendet diskuteras internt först innan ni ger svar till kunden? Det är fullt möjligt. All kommunikation, oavsett om det är via e-post eller via kundportalen, sparas under noteringar på ärendekortet och ni får på så vis snabbt en inblick i vad som behöver göras eller har gjorts. Använd även vår smidiga mallhantering för återkommande kommunikation. 

Bjud in kunderna

Ge era kunder och partners möjlighet att starta och uppdatera ärenden via kundportalen i Sweet. Här kan ni dela ärenden och snabbt få information från externa parter.

Följ upp

Följ upp ärendet i efterhand för att se hur snabbt ni agerar på deadlines och vad ni kan förbättra i processen.

Skapa resultat

Blev ärendet en affär? Grattis! Ni kan enkelt omvandla ett befintligt ärende till en ny affär.

Lägg till produkter, tjänster och installationer

Lägg till det ni säljer eller förvaltar i Sweet. Så som till exempel maskiner, fastigheter och försäkringar. Med allt samlat i Sweet kan ni relatera till kund, affär, aktivitet och ärenden.

Upplev fördelarna

Rätt information i rätt ögonblick

360° vy över alla ärenden

Bättre hantering, bättre resultat

Ge kunden information i realtid

Sugen på att köra igång?