Vi hälsar Roaring välkomna som ny partner

Tillsammans driver vi framåt mot visionen att automatisera och digitalisera krångliga och tidskrävande affärsprocesser

I och med samarbetet med Roaring tas digitalisering och automatisering till en helt ny nivå. Med Roaring har ni alltid uppdaterad och korrekt information om kunden, inte bara vid onboardingen utan under hela kundlivscykeln. Det säkerställer regelefterlevnad och skapar trygghet för kunden.

”Vi är väldigt spända på samarbetet med Sweet Systems. Sweets vision med automatisering och digitalisering av affärsprocesser ligger helt i linje med vår. Partnerskapet innebär att avtalsprocesser och andra processer förenklas och effektiviseras avsevärt med hjälp av Sweets smarta digitala formulär och automatiseringsmotor”, säger Per Martin, Sales & Business Development Director på Roaring

Markus Ewers, medgrundare på Sweet Systems fortsätter berätta.
”Fortfarande bygger mycket av arbetet inom sälj, kundservice och kundadministration på manuella moment. Det leder till en osäkerhet om informationen är korrekt, det tar tid och resurser. Och för kunden blir det krångligt helt i onödan.”

Sweet Systems tjänster tillsammans med Roaring ämnar lösa dessa utmaningar! Detta med hjälp av:

  • Smarta digitala formulär. Ersätt statiska webbsidor, blanketter och pdf:er med en dynamisk formulärsmotor.
  • Digital signering. Hanteringen blir helt digital och mycket säkrare.
  • Automatisering. Hantera informationen på ett förutbestämt och säkert sätt. Eliminera manuella moment. Uppdatera andra system med hjälp av ”actions” som förenklar integrationen.
  • Do-it-yourself. Med kraftfulla och användarvänliga administrationsverktyg kan verksamheten själv ta kontrollen över digitaliseringen. Prioriteringen blir rätt och time to market blir betydligt kortare.

”Roaring och Sweet skapar en säker, effektiv och flexibel hantering av digital kundinformation, vilket känns otroligt spännande! Färdiga kopplingar mellan Roaring och Sweet finns på plats vilket gör att det är enkelt och snabbt att komma igång.”

Om Roaring

Roaring grundades 2016 med visionen att förenkla alla tråkiga, tidskrävande och manuella affärsprocesser. Genom att bygga innovativa API-tjänster med grunden i kvalitetsdata, har Roarings kunder lyckats skapa smidiga flöden för onboarding, compliance, risk och mycket mer. Roaring har idag ett komplett Nordiskt erbjudande på marknaden, med global expansion på agendan inom en snar framtid.