Svensk Husproduktion live på Sweet!

Svensk Husproduktion Projekt AB fokuserar på bostadsutveckling och B2B-affärer genom försäljning till externa bostadsutvecklare.

I två av Sveriges modernaste husfabriker byggs deras projekthus med avancerad teknik.

En naturlig del av verksamheten är förädling av mark- och tomtområden. De arbetar också med bostadsutveckling och styckehusbyggnationer, både på egen mark och tillsammans med andra markägare.

Svensk Husproduktion använder Sweet One för sitt ärendehanteringssystem som hanterar garantiärenden på köpta hus från dem.

I tidigare processer för detta var det svårt att få in tillräcklig med information från kunden för att kunna tilldela ärendet till relevant instans. Med Sweet forms har man kunnat styra vilken typ av information som behövs för att ärendet direkt ska hamna hos rätt person.

Det finns exempelvis val av bostadrättsförening eller fastighetsägare som påverkar formulärets fortsatta fält. Val av län är en viktig faktor som med automation gör att ärendet hamnar hos rätt ansvarig i just det länet. En annan viktig faktor är till exempel obligatoriska fotobilagor beroende på vilken typ av garantiåtgärd man behöver.

Formuläret säkerställer att Svensk Husproduktion får in all relevant information i ärendet och gör att de kan hantera garantiärenden betydligt snabbare än tidigare.

 

Så här säger Joakim Odin, Garanti och eftermarknadstekniker på Svensk Husproduktion AB (koncern):

”Innan Sweet jobbade vi i tre olika program, nu gör vi allt i ett program.
Det ger oss en överblick på alla inkommande anmälningar, i alla bolagen!”

 

Vi är mycket glada att hälsa Svensk Husproduktion välkomna som kund!