SEB och Sweet Systems inleder samarbete

Sweet Systems och SEB Pension & Försäkring AB har kommit överens om ett samarbete där Sweets systemstöd ”Digital Customer” kommer att stödja arbetet för SEB Pension & Försäkring AB med att digitalisera blanketter och automatisera processerna för informationsinsamling kopplade till kundresan.

Tack vare Sweets ”do it yourself-funktionalitet” kommer verksamheten hos SEB Pension & Försäkring AB, i egen regi, att implementera stödet löpande med målet att digitalisera så stor del av blankettfloran som möjligt och därmed säkerställa en positiv kundupplevelse.

Välkomna som ny kund – SEB Pension & Försäkring AB!