Optimera dina kundprocesser med Sweet Forms nya formulärsflöden

Vi är glada att introducera vårt senaste tillägg till Sweets erbjudande Digital Customer – Formulärsflöden. Denna nya funktion gör det möjligt för dig att skicka en sekvens av smarta formulär till en mottagare för signering eller informationsinsamling och därmed markant förenkla samt snabba på komplexa kundprocesser. Detta är särskilt användbart när flera dokument behöver signeras för att exempelvis avsluta en onboarding– eller KYCprocess. Alltså, flera formulär – ett flöde.

Guida användarna till att fylla i flera formulär som en sekvens, med e-signiering som möjligt tillval.

 

Sweet har utvecklat denna lösning specifikt för och på förfrågan av, bank-, finans- samt försäkringsbolag som vill digitalisera sina kundprocesser. Den nya lösningen förbättrar även kundupplevelsen, ökar effektiviteten och minskar kostnaderna. Känner du igen er? Med formulärsflöden kan du enkelt automatisera och strömlinjeforma hela kundprocessen från start till mål. Vilket leder till ökat användarengagemang, snabbare slutförandetakt och minskar risken för misstag. Det gör att din affär kan komma igång i ett tidigare skede. Dessutom kan du anpassa varje kundupplevelse utifrån vem kunden är och vilken information som behöver samlas in. Självklart kan du även lägga till digital signering med hjälp av någon av våra befintliga e-signineringsleverantörer: Scrive eller Signicat.   

Sweet Forms gör det enkelt för dig att skapa digitala formulär och definiera ett flöde för att skicka alltihop som ett paket till kunden. Du behöver inte varken vara utvecklare eller designer för att lyckas. Det hela låter enkelt, för att det är enkelt. 

Det är inte en slump att allt fler bolag övergår till digitala formulär, eller e-formulär, och väljer att addera regelstyrd automatisering baserat på svaren de får in. När den ”mänskliga faktorn” kan användas till att definiera reglerna, istället för att utgöra en risk i subjektiva eller olikartade bedömningar är de positiva synergierna många. I de fall där dem manuella arbetsuppgifterna är repetitiva, har tydliga regler och ramar och är återkommande finns det goda skäl att välja den digitala vägen för att nyttja resurser till andra uppgifter än administration. Dessutom, under flera år har allt fler aktörer inom banksektorn stängt kontor efter kontor vilket ytterligare ökar kravet på tillgänglighet och helst i mobilen – när som helst under dygnet.  

Efter flera års samarbete med branschens ledande aktörer inom bank, finans och försäkring har vi tagit med oss insikten av hur pass kritisk och sårbar kundprocessen är och att risken för att tappa en potentiell kund redan under onboardingen är stor. Det är flera faktorer som spelar in, men vad dem ofta har gemensamt är att onödiga fel uppstår och att det tar lång tid att hantera processen från start till slut. Därför har Sweets produktutveckling drivits av både våra kunders och kundernas kunders behov, för att det ska bli enkelt och samtidigt lönsamt att göra en digital förflyttning. Det som tidigare gått snabbt tenderar att gå ännu snabbare framöver med den AI-utveckling vi ser i samhället, inte minst när det kommer till att ersätta enklare arbetsuppgifter. För att inte hamna i bakvattnet är det viktigt att fortsätta satsa på sin digitala närvaro och i större utsträckning dra nytta av de konkurrensfördelar som ofta uppstår när man gör en digitaliserings- och automatiseringsresa.  

Våra främsta kunder inom bank, finans och försäkring lyfter i samband med övergången till digitala formulär med automatisering och e-signering framgångsfaktorer som: 

  • Ökad konverteringsgrad av nykund 
  • Informationen blir rätt från början, färre kompletteringar 
  • Snabbare leveranstid 
  • Ökad kundnöjdhet och tillgänglighet 
  • Många frigjorda arbetstimmar som kan användas till annat 

Nyfiken på fler fördelar? Läs våra kunders användarberättelser här. 

Genom att använda formulärsflöden kan du enkelt säkerställa att varje steg i processen har genomförts korrekt och att all information har registrerats samt lagrats på ett säkert sätt. Sweet är sedan 2021 ISO 27001-certifierade, så ni kan vara säkra på att vi hanterar lagringen av känsliga personuppgifter/ information enligt gällande lagar och regler.  

Prova Sweets nya funktion med formulärsflöden idag och se hur mycket tid och energi du kan spara genom att komprimera era processer. Funktionen finns tillgänglig i Sweet Forms från version 4.8.7 och framåt.

Kontakta oss idag för att få tillgång till den senaste releasen. 

För att se mer, kolla in vår Youtube-kanal när vi visar formulärsflöden, eller för mer detaljer läs våra release notes här.