Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Många företag inom en rad olika sektorer har en utmaning i att effektivisera och förbättra onboardingen av nya kunder. Manuella processer, kontroll av data och en låg grad av digitalisering är exempel på utmaningar. Och konsekvenserna leder i många fall till exempelvis långa ledtider – kunden kan inte börja nyttja produkten eller tjänsten direkt, kostnaden för att hantera varje ny kund kräver mycket resurser, kvaliteten i kunddatat blir bristfällig och inte minst – kundupplevelsen riskerar att bli undermålig.

Vi på Sweet har jobbat innovativt och tillsammans med våra kunder för att erbjuda verktyg som möjliggör att företag själva kan digitalisera och automatisera kundprocesser.

Det kan handla om alltifrån validering av data, sätta upp signeringsflöden av avtal, hantera specialfall till att enkelt göra riskbedömingar.

Exempel på automatiserade processer som i många fall också verifierar mot externa datakällor kan vara:

  • Om ett konto ska öppnas skicka avtalsdokumentent till båda vårdnadshavare för digital signatur, spara ner och öppna konto.
  • Om en ansökan inkommer gör en kreditkontroll, verifiera och kommunicera med kunden. Skapa ansökan och flytta fram i processen.
  • Om ett företag vill placera i fonder kontrollera verklig huvudman
  • Om personen är skattskyldig i annat land öppna ett nytt digitalt formulär och skicka kunden vidare i den processen för att sedan återta flödet i första ansökan
  • När kunden gått igenom det automatiserade flödet – (öppna konto), välkomna kunden  och registera kunddata automatiskt i berörda system
  • Om lead inkommer från olika kanaler och källor, validera och routa lead till rätt grupp och kompetens samt bevaka att kunden får återkoppling inom den beslutade tidsperioden
  • Om för lång tid håller på att passera innan vi kontaktar kunden, eskalera och påminn rätt kompetens
  • Om ett avtal upprättas, verifiera firmatecknare, verifiera risk, populera formuläret med kundinformation från externt register, notifiera berörda personer
  • Om fordonet ska inköpas begagnat, kontrollera ägare och aktuell status
  • Om dokumentet är signerat skicka ut till berörda parter och arkivera handlingen automatiskt. Signalera och ge underlag för uppföljning.

Om flödet stannar av mer än en viss tid sköts löpande kommunikationen med den potentiella kunden så att man minskar risken för avhopp i onboardingen.