Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

Nyligen hade vi ett välbesökt webinar med rubriken: Så har Nordnet gjort digitalisering till en del av sitt DNA. Vi gästades av Carl Lönndahl, Head of Change & System Management på Nordnet som berättade om hur de jobbar med automatisering och hur det hjälpt dem att dramatiskt öka sin kundbas.

Här har vi sammanställt några viktiga lärdomar vi bjöd på:

Digitalisera hela kedjan  

Att digitalisera till exempel informationsinsamlingen från kunden har flera fördelar. Strukturen finns då på plats att kunna hantera den informationen på ett betydligt effektivare sätt. Och inte minst, det blir enklare för kunden med färre moment jämfört med en traditionell hantering. I vissa sammanhang bryts dock den kedjan. Digitaliseringen är påbörjad men vid något tillfälle sker en ”avdigitalisering”, exempelvis genom att ett digitalt formulär skrivs ut, skrivs under, skickas in för att sedan scannas. Genom att bryta kedjan tappar vi kundupplevelse, effektivitet och risken för låg datakvalitet blir påtaglig. Med andra ord – försök att digitalsiera hela kedjan! Kunden vinner på det och admistrationen blir både snabbare och mindre resurskrävande.

Bryt korrelationen mellan ökat inflöde av kunder och ökad administrativ kostnad

Även om en ny kund genererar en intäktsökning så är risken att kostnaden ökar i samma proportion. Kan vi att automatisera kundadministrationen och därmed bryta korrelationen mellan tillväxt och ökad kostnad. Ja! är det tydliga svaret från Carl Lönndahl som presenterade konkret statistik över den positiva utvecklingen.

Samla experterna

Vilka kan affärsprocesserna bäst? Vilka är bäst på att identifiera förbättringsmöjligheter i kundhanteringen? Vilka har den största förståelse för kundens behov och utmaningar? Självklart är det de personer som representerar verksamheten. Nordnet har samlat personer från olika delar av verksamheten för att kontinuerligt arbeta med digitaliseringen och automatiseringen. Självklart behövs en IT-förståelse och den ska inte underskattas. Men verksamhetsförståelsen är viktigare.