Folksam och Sweet Systems inleder samarbete

Sweet Systems har tecknat avtal med Folksam vad gäller systemstöd för att digitalisera och automatisera processer för olika målgrupper. Avtalet omfattar alla bolag inom Folksam och digitaliserade processer kommer rullas ut successivt.

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag som består av de två ömsesidiga koncernerna Folksam Sak och Folksam Liv samt elva försäkringsbolag bland annat KPA Pension.

Sweet Systems erbjuder skräddarsydda lösningar som automatiserar och digitaliserar arbetet för sälj-, support- och marknadsavdelningar. Sweet Systems har haft en snabb expansion inom det strategiska området ”BFI” – Banking Finance and Insurance. Bolaget är en del av Releye Group och har idag över 20 000 nöjda användare globalt.

Folksam:

På Folksam pågår en stor förändringsresa som syftar till att vi ska bli än mer digitala i våra kontakter med kunder och förmedlare men även internt på Folksam. För att snabbt skapa digital kundupplevelse för både partners och kunder behöver en stor mängd pappersblanketter ersättas med digitala formulär med möjlighet till stor flexibilitet avseende distribution och signering. Med Sweet Systems får Folksam tillgång till ett verktyg där vi snabbt och enkelt kan skapa och anpassa digitala processer med stöd av digitala formulär. Det kommer förenkla för våra kunder samtidigt som det effektiviserar vår verksamhet.

Peter Andersson, Head of Sales, Sweet Systems:

Sweet har byggt upp en stark relation till området ”BFI” de senaste åren och samarbetet med Folksam är ett kvitto på att vårt hårda jobb ger effekt på området. Jag ser fram emot att se hur vår relation utvecklas och hur vi kan hjälpa till att göra affärerna och processer digitaliserade och automatiserade.