Movestic och Sweet Systems inleder samarbete

Sweet Systems har tecknat avtal med Movestic vad gäller systemstöd för effektivisering inom kundservice.

Movestic är ett pensionsbolag verksamt inom tjänstepension, privat pensionsparande och försäkringskydd inom liv och hälsa. Bolaget är digitalt ledande inom tjänster för pensionsområdet med målet att hjälpa fler kunder till ett modernt och mer individanpassat pensionsparande. Movestic startades år 2000 av Kinnevik och ägs idag av den brittiska försäkringsgruppen Chesnara.

Sweet Systems erbjuder skräddarsydda lösningar som automatiserar och digitaliserar arbetet för sälj-, support- och marknadsavdelningar. Sweet Systems har haft en snabb expansion inom det strategiska området ”BFI” – Banking Finance and Insurance. Bolaget är en del av Releye Group och har idag över 20 000 nöjda användare globalt.

Sara Lindberg, Chef kund & Process, Movestic:

“Med Sweet Systems skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare att ge den bästa servicen till våra kunder och för kunderna att få en sömlös kundupplevelse genom alla kanaler”.

Markus Ewers, Founding Partner & KAM, Sweet Systems:

”Sweet fortsätter att ta marknadsandelar inom området BFI. Med Movestic får vi ytterligare ett fint samarbete inom sektorn och ser fram emot att vara med på Movestics resa att erbjuda en kundupplevelse i världsklass!”