Vikten av digitalisering i utmanande tider som dessa!

Att få hjulen att snurra och verksamheter att överleva i vårt samhälle är en gemensam angelägenhet, men vad händer i företag som är vana med manuella processer då många arbetar från hemmet? Vi kommer säkerligen att få se en massa forskning på detta. Jag är övertygad om att det skiljer sig mellan företag, men visst känns det som att nästan alla bolag har blivit som de globala. Video-möten på video-möten. Vilken otrolig möjlighet vi har med tekniken. Värre är det inom andra områden. Hur driver vi exempelvis en distribuerad kundservice? Eller innesälj? Hur ser vi till att våra kunder inte faller mellan stolarna?

Ett exempel: Har försökt att köpa produkter (byggmaterial för att bli mer specifik). Nu ser man ju trädgården på dagtid, om ni förstår hur jag menar…Men på flera håll har det varit svårt att få tag på de personer som kan hjälpa mig. De hänvisar till att man arbetar hemifrån och att de är dåligt bemannande. I själva verket går försäljningen dåligt pga av bristande koordinering och oklara processer. Företagen är helt enkelt inte förberedda på att hantera dess organisation på de sätt som nu krävs. Och inte ska vi klandra någon för det kan man tycka.

Vi är snabba på att nyttja Teams och Zoom m. fl. Men det krävs nu också digitala och automatiserade processer för centrala områden såsom:

  • Digitala ärendehanteringslösningar för att säkerställa att kunders efterfrågan och behov tillgodoses
  • Bara en så trivial sak som att on-boarda och ta in nya kunder snabbt och effektivt helt digitalt.
  • Digital uppföljning och coaching av affärsarbetet

Är du i behov att ett mer digitaliserat och automatiserat arbete? Vi på Sweet och Releye hjälper gärna ert företag att upprätthålla era affärer även i utmanande tider som dessa.

Klas-Magnus Hilberth