2020 – Vad kan vi förvänta oss?

Jag tänker såhär:  För två år sedan var digitalisering och automatisering på ”hype-kurvans” topp.

Någon tycker säkert att det var något annat år. Oavsett vilket så hände det något under 2019. Fler och fler började inse att det var dags för handling istället för prat. Även om det kan vara utmanande att prioritera eller att veta hur och vad man ska automatisera, börjar organisationer inse vidden och storleken på de effekter som kan uppnås.

”0-admin”, att kunna ta bort alla icke värdeskapande, ofta administrativa, moment, innebär i stort bara fördelar:

  • Kraftigt förkortade processledtider – fundera på vad det ger för effekter på kund- och/eller medarbetarupplevelse eller kassaflöde.
  • Minskad tid som läggs på admin sänker också kostnaderna. För vissa organisationer innebär detta flera procentenheter på sista raden.
  • Färre manuella moment ökar även säkerheten i hanteringen av processerna. Att de utförs på ett konsekvent sätt och enligt de regler man har men också lagar som man behöver följa.

Tänk er då att ni kan låta verksamheten själva sätta upp regelverken och den datainsamling som kommer att krävas, utan att behoven hamnar längst ner i IT:s backlog. Tänk om verksamheten kan ändra och affärsutveckla kontinuerligt,  allt eftersom kunders och medarbetares behov utvecklas. Och: att IT kan hjälpa till att integrera och skapa dessa förutsättningar. Tänk om 2020 blir året då vi börjar automatisera på riktigt!

Vill du veta mer om Sweet Automation?