Retailbank automatiserar sin kampanjhantering med Sweet Automation.

Retailbank automatiserar sin kampanjhantering med Sweet Automation.

Kundens berättelse Landshypotek automatiserar sin kampanjhantering med Sweet Automation Landshypotek, en av Sveriges ledande retailbanker använder Sweet Automation för att samordna data från inkommande kanaler, få en helhetsbild av marknadsarbetet samt för att bli mer...