Skistar Vacation Club

Skistar Vacation Club hade ett behov av att effektivisera sina affärsprocesser för att skapa ökad försäljning och att underlätta i hanteringen av dagliga rutiner. Genom implementeringen av Sweet har de nya arbetssätten och systemen bidragit till goda resultat inom försäljning samt skapat ett effektivare arbete för säljarna.

Effekt

50 %
Ökad produktivitet
20 %
Manuell handpåläggning
15 %
Nya kunder

Utmaning

Skistar Vacation Clubs försäljningsavdelning hade länge skiftat mellan olika system och excelfiler för att skapa överblick och följa upp i verksamheten. Detta medförde en stor risk att missa viktig information och uppföljningen tog lång tid.

Den utmaning som Skistar stod inför var att få en tydlig överblick över sin försäljning samt att kunna hålla koll på sina affärer och avtal.  Utöver detta var även rapportsystemet inrutat och stelt och behövde ändras för att skapa bättre engagemang och kvalitet i arbetet.

Lösning & resultat

Fokus i projektet var att ta fram lätthanterliga verktyg för att strukturera hanteringen av affärer samt att underlätta administrationen av avtal och ägare. Sweet CRM implementerades och har successivt ersatt Skistars manuella arbetssätt och system så att alla på Skistar Vacation Club kan arbeta i ett gemensamt system och driva processerna framåt.

Skistar Vacation Club´s säljavdelning kom snabbt in i det nya systemet och arbetssättet vilket bidragit till att:

  • Säljarna är mer effektiva än tidigare
  • Försäljningen på ny och befintlig kund har ökat
  • Fler kunder har gått från att hyra ett boende till att äga ett boende.
  • Skistar minskar administrativ tid och kostnader –går från att använda fyra olika system, till att använda Sweet
  • Implementeringen av Sweet har bidragit till effektivare säljare och ökad försäljning.
Det som känns bra med Sweet är att vi kan vara med och styra upp verktyget - våra önskningar blir verklighet. Så har det inte varit med tidigare system.
Hafez Tadayon Affärsområdeschef, Skistar Vacation Club

Skistar Vacation Club

Vår kärnverksamhet är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Utbudet består av Skandinaviens fem största skidorter; i Sverige Sälen, Åre och Vemdalen samt i Norge Trysil och Hemsedal, och den familjära skidorten St. Johann i österrikiska Tyrolen samt Hammarbybacken mitt i centrala Stockholm.