Möt Joel – en av våra utvecklare i vårt kundteam!

Möt en av våra hjältar på Sweet Systems!

Joel Hulander

I den digitala världen, där automatisering och effektivitet är viktiga, är vi på Sweet Systems stolta över vårt team av utvecklare. Dessa medarbetare spelar en central roll i att automatisera processer och integrera system för våra kunder, genom att arbeta med produkter som Sweet Forms, Sweet Automation, Sweet CRM och Sweet Performance. Deras arbete bidrar till att förenkla och förbättra våra kunders arbetsliv. 

Idag vill vi lyfta fram en av våra utvecklare, Joel Hulander. Joel är en viktig del av vårt team, särskilt inom områdena Sweet Forms och Sweet Automation. Han har en gedigen erfarenhet inom både kundimplementationer och produktutveckling, vilket gör honom till en värdefull resurs för oss. 

Hur har din resa på Sweet sett ut?  

När jag började på Sweet blev jag snabbt inkluderad i olika kundprojekt. Detta bidrog till att jag på ett effektivt sätt lärde mig våra produkter eftersom jag fick börja implementera kundlösningar direkt. Efter några månader började jag jobba med produktutveckling av Sweet Automation, och idag arbetar jag både i kundprojekt och med produktutveckling. Jag får i och med det en härlig blandning av att jobba både i team och individuellt.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Jag arbetar mycket med att implementera integrationer hos kunder och när jag inte sitter med kundprojekt jobbar jag med produktutveckling av Sweet Automation. Jag brukar fokusera mer på kundprojekten i början av veckan och produktutvecklingen i slutet, men under en arbetsdag dyker det ofta upp saker som till exempel nya kundbeställningar. Detta innebär att ingen dag är den andra lik vilket gör det roligt och utmanande.  

Hur ser arbetet med kunder ut? 

I mitt arbete med kunder fokuserar jag på att varje kund är unik, vilket innebär att varje projekt erbjuder en möjlighet att skapa något speciellt. Genom att samarbeta nära med kunderna får jag en djupare förståelse för deras specifika behov och utmaningar. Detta gör att jag kan utforma lösningar som är skräddarsydda just för dem. 

Som utvecklare har jag inte bara teknisk kompetens, utan jag agerar också som en kommunikatör som kan översätta kundens vision till praktiska lösningar. Med min förståelse för våra produkter strävar jag efter att skapa lösningar som inte bara uppfyller, utan överträffar kundernas förväntningar. Varje nytt projekt är en möjlighet att skapa något unikt och kraftfullt för våra kunder. 

Vilken dag är din favoritdag på veckan och varför? 

Joel: Min favoritdag är torsdagar. Det är då vi helt fokuserar på produktutvecklingen av Sweet Automation. Den här dagen är speciell eftersom vi tillsammans brainstormar och utvecklar nya funktioner. Det är tillfredsställande att se dessa funktioner bidra till våra kundimplementationer. 

På tal om produktutveckling – vad kommer härnäst i Sweet Automation? 

Just nu jobbar jag med en integration mot Microsoft Graph API, där kunden snart kommer kunna spara filer direkt i SharePoint eller olika Microsoft Teams-kanaler. Då det går att göra väldigt mycket med hjälp av detta API kommer denna integration vidareutvecklas för att ge kunden ytterligare funktioner att se fram emot! 

En ständig strävan efter förbättring 

På Sweet Systems är vi övertygade om att det alltid finns utrymme för förbättring. Våra utvecklare arbetar därför kontinuerligt med att utforska nya teknologier och metoder för att hålla våra produkter och tjänster i framkant. Detta gör oss till en pålitlig partner för våra kunder, som vet att de kan lita på oss för att leverera de senaste och bästa lösningarna. 

Sammanfattningsvis är våra utvecklare på Sweet Systems de verkliga hjältarna bakom våra kunders automatiserade processer och integrationer. Med Sweet Forms och Sweet Automation i händerna på våra tekniska experter kan företag förenkla sina arbetsflöden och öka sin effektivitet. Vi är stolta över att ha ett sådant fantastiskt team och ser fram emot att fortsätta skapa innovativa lösningar tillsammans. 

Tack Joel! 

Sweet Forms – för smidigare arbetsflöden 

Sweet Forms är en av våra flaggskeppsprodukter som förenklar och förbättrar våra kunders arbetsflöden. Våra utvecklare har arbetat hårt för att ta fram en lösning som gör det enkelt att skapa och hantera digitala formulär. Oavsett om det handlar om enkla kontaktformulär eller mer komplexa processer, så kan våra kunder lita på Sweet Forms för att snabbt samla in och analysera data. Vårt utvecklarteam, däribland Joel, är ständigt engagerat i att förbättra och utöka Sweet Forms och Sweet Automation för att möta våra kunders behov. 

Sweet Automation – motorn bakom automatisering 

Sweet Automation är hjärtat i vår verksamhet och våra utvecklare är dess osynliga hjältar. Denna automatiseringsmotor är kärnan i många av de processer och integrationer som gör våra kunders arbetsliv och processer smidigare. Med Sweet Automation kan vi skapa skräddarsydda automatiseringsflöden som hjälper företag att spara tid och resurser. Vårt utvecklarteam är ständigt på jakt efter nya sätt att förbättra och utöka Sweet Automation för att möta de skiftande behoven i en snabbt föränderlig teknologisk värld. 

Vill du också vara med och skapa morgondagens lösningar? Ansök idag!