Menu
Lösningar / Projekthantering

Projekthantering

Få full koll på era projekt, vad som behöver göras och när med Sweets projektplanering & tidrapportering

Boka en demo

Gör arbetsplatsen smartare

Både interna och externa medarbetare kan jobba i Sweets projekthantering. Här hanterar ni allt från projektdetaljer, deltagare, digital dokumentation och ärenden till närvaro och tidrapporter. Med projektplaneringen kan ni använda tiden effektivare och öka tillgängligheten. Sweets projekthantering hjälper er kommunicera och planera, möta lagkrav såsom digital personalliggare, få transparens i projekten och mycket mer.

Använd tiden effektivare

Öka er tillgänglighet och effektivisera dokumentationen

Få transparens i projekten

Skapa referenser från jobb som redan utförts

Detta och mer kan du göra med

Projektplanering

Planera projekt

Omvandla affärer till projekt och se vilken status era olika projekt har. På en tidslinje kan du tydligt se alla projekt per exempelvis kund eller typ och utifrån detta planera tid eller resurser.

Få koll på alla detaljer

På projektkortet som skapas upp i Sweet hämtas information från affären och du kan enkelt välja att lägga till fler resurser inom eller utom organisationen. Här får ni en tydlig bild över projektet, adress/karta, kontaktuppgifter till alla inblandade, vad som är på gång och vilka dokument som är relevanta.

Bjud in kunderna

Bjud in era kunder och partners till ett eller flera projekt, se projektinformation och uppdatera status och aktiviteter via kundportalen i Sweet. Alla parter kan enkelt, digitalt och säkert se all information kring projektet.

Tidrapportering & Personalliggare

Sweet erbjuder en lättanvänd digital personalliggare där du enkelt kan registrera nya användare, exempelvis genom sms, ta fram en digital kopia till Skatteverket samt checka in/ut på projektet och skapa tidrapporter.

Märkningar

Tagga alla projekt utifrån behov av uppföljning eller referensprojekt. Med märkningar selekterar ni enkelt fram projekt av samma karaktär, typ eller med samma lösning – helt baserat på hur ni väljer att märka upp projekten.

Digitala, smarta formulär

Skapa och publicera digitala, snygga och smarta formulär som kan användas i projekten – både på interna och externa arbetsplatser. Använd formulär för beställningar, påskrifter, checklistor, enkäter eller kontroller – möjligheterna är många att samla och uppdatera data på fältet.

Läs mer om Digitala formulär

Lagra dokument och formulär

Länka dokument och tagga dessa med sökord. Gör planer, arbetsordrar och kalkyler med hjälp digitala formulär. Allt sparas på en plats i projektportalen för smidig åtkomst.

Lägg till produkter, tjänster och installationer

Lägg till det ni säljer, installerar eller förvaltar i Sweet. Så som till exempel maskiner, fastigheter och försäkringar. Med allt samlat i Sweet kan ni relatera till kund, affär, aktivitet och ärenden.

Koppla ärenden till projekt

Behöver något åtgärdas? Skapa enkelt ett ärende från ett projekt och upprätthåll kundnöjdheten på en hög nivå.

Följ upp

Följ upp projektet under alla faser och se hur ni ligger till mot budget eller tidplan.