Menu
Lösningar / Ärendehantering

Ärendehantering

Bättre överblick och nöjdare kunder

Boka en demo

Effektiv ärendehantering som adderar värde

Sweet ärendehantering möjliggör proaktivt kundarbete med hjälp av automatiserade processer. En användarvänlig och tydlig kartläggning av kunden med 360-vy innebär att inga ärenden faller mellan stolarna. Ärendehantering ger kortare ledtider, bättre kontroll med automatisk uppföljning i kundresan och nöjdare kunder.

Spara tid – minska
administrationen

Ge kunden information i realtid

360-vy över alla ärenden

Inga förkunskaper krävs –
alla kan göra det

Detta och mer kan du göra med sweets

Ärendehantering

Överblicka ärenden

Ärendehantering gör det möjligt att enkelt och överskådligt se samtliga ärenden i en lista, tidslinje eller pipeline. Informationen kan filtreras utifrån bland annat aktuell status, prioritering och andra parametrar, vilket genererar en bättre kundbearbetning. När ett ärende kommer in kan ni enkelt koppla ihop kundansvariga både inom och utom organisationen. Här kan ni också sätta deadline för hur snabbt ärendet bör hanteras. Kanske finns ett SLA att förhålla sig till?

Få koll på alla detaljer

På ärendekortet kan ni smidigt se och sköta all kommunikation som rör aktuella kundärenden. Välj vem som ska få vilken information genom att skicka noteringar internt eller externt som till exempel kunder och partners. Oavsett kanal sparas all kommunikation under noteringar på ärendekortet som ger en snabb överblick i vad som är gjort eller behöver göras.

Relatera & koppla ärenden

På ärendekortet kan ni smidigt se och sköta all kommunikation som rör ärendet. Välj vem som ska få vilken information genom att skicka noteringar internt eller externt. Kanske behöver ärendet diskuteras internt först innan ni ger svar till kunden? Det är fullt möjligt. All kommunikation, oavsett om det är mailedes eller via kundportalen, sparas under noteringar på ärendekortet och ni får på så vis snabbt en inblick i vad som behöver göras eller har gjorts.

Följ upp & skapa resultat

Följ upp dina kundärenden för att se hur snabbt ni agerar på deadlines och vad ni kan förbättra i processen. Lägg till det ni säljer eller förvaltar, blev ärendet en affär? Då kan ni enkelt omvandla från ett befintligt ärende till ny affär. Med allt samlat i Sweet kan ni relatera till kund, affär, aktivitet och ärenden.