Attrahera och konvertera nya kunder så Sweet som möjligt under kundlivscykelns 1:a fas

Attrahera nya kunder och konvertera leads Attract new leads and convert new customers in the Customer lifecycle

Del 1 av 5: Attrahetera och konvertera nya kunder

Välkommen till första avsnittet av vår serie om Sweets kundlivscykel, där vi tar med dig på en resa genom de 6 avgörande faserna som definierar förhållandet mellan en kund och ett företag. I denna serie kommer vi att fördjupa oss i detaljerna för varje fas, och vi börjar med grunden – Attrahera och konvertera.

Förstå kundlivscykeln

Kundlivscykeln är mer än ett begrepp; det är en koncept som speglar det dynamiska förhållandet mellan företag och deras kunder, eller blivande kunder. Den definierar de stadier en kund går igenom och belyser deras behov, beteenden och övergripande mognad i affärsrelationen. Vår strategi bryter ner denna cykel i 5 faser, och vi kommer att ta företagets perspektiv, där ”Attrahera och konvertera” markerar en spännande början. Men innan vi drar igång, låt oss ta en övergripande titt på kundlivscykeln innan vi gräver djupare i den första fasen.

Hos Sweet har vi i stort sett byggt vår verksamhet kring kundlivscykeln och dess faser, och processen har en särskild plats i vår kärna. Vårt mål och syfte har alltid varit att stödja våra kunder genom att göra deras kundresor smidiga, attraktiva, effektiva och enkla. Med det målet i åtanke har vi byggt ganska komplexa och häftiga lösningar för att möta marknadens krav, men på ett användarvänligt sätt.

1. Attrahera och konvertera nya kunder

Vi ser början av cykeln som det avgörande ögonblicket där man har möjlighet att attrahera en potentiell kund, väcka nyfikenhet och skapa en köplust som motiverar kunden att konvertera och faktiskt bli en kund. För att värma och konvertera ett lead är interaktionen potentiell kund och företag helt nödvändig. Ofta består just konverteringen av många repetetiva, återkommande och manuella steg. En intressant men kritisk fas som ha chansen att sätta grunden till relationen, som lätt kan automatiseras!

2. Onboarda enkelt

Om man lyckas konvertera en kund, är onboardingen nästa kritiska steg i processen, där upplevelsen skapar grunden för den kommande relationen. En framgångsrik onboarding förser kunden med nödvändig information på ett begripligt sätt och lämnar en känsla av att man har fattat rätt beslut att bli kund.

3. Engagera och utveckla relationen

I den följande fasen, engagera/utveckla, får man en ny chans till merförsäljning och att säkerställa att kunden aktivt använder den köpta produkten eller tjänsten. Lyhördhet och uppmärksamhet är nyckelord för att identifiera signaler om kundnöjdhet. Ju längre man kan behålla kunden i denna fas, desto större är chansen till en långvarig relation med växande engagemang.

4. Bibehålla kunden och dess intresse

Om man lyckas engagera och utveckla kunden följer nästa fas, bibehålla, där kunden håller en lägre profil men fortfarande är relativt stabil och självgående. Det är viktigt att inte förväxla detta med att relationen är säkrad; även här krävs underhåll från företagets perspektiv för att vårda relationen och säkerställa bibehållande. Det är också viktigt att vara uppmärksam på nya köpsignaler eller avvikande mönster som kan indikera ett avslut.

5. Off-boarda, eller vinna tillbaka?

När man når det sista steget i livscykeln, off-boarda/vinna tillbaka, ges en sista möjlighet att vinna tillbaka kunden eller avsluta på ett sätt som ger kunden en positiv känsla av att vara välkommen tillbaka. Ödmjukhet och förståelse är nyckelkomponenter för att framgångsrikt vända en kund i detta skede. Det är också viktigt att lyssna och försöka förstå de underliggande orsakerna till avslutet för att eventuellt kunna agera annorlunda i framtiden. Detta skede erbjuder många värdefulla insikter.

Omvandling av strategi till handling

Att skapa en effektiv strategi under attraktionsfasen innebär en balansgång mellan att anpassa sig till din målgrupps behov och kommunicera på ett sätt som resonerar med dem. Det låter enkelt, eller hur? Men att utföra denna strategi effektivt, nå rätt publik utan att behöva kosta en förmögenhet, kan vara en svår balansakt.

Manage and convert leads with Sweet

Sweets lösning på utmaningarna under attraktionsfasen

Sweet finns tillhands för att göra din kundresa smidigare. Vi rustar dig med verktyg som omvandlar din strategi till handlingskraftiga steg i rätt riktning. Föreställ dig att sömlöst kunna integrera flera kaneler för både inkommande och utgående kommunikation samt samla in och kategorisera interaktioner utan större ansträngning. Sweet låter dig skapa en strukturerad handlingsplan baserad på dina insikter om potentiella kunder.

Omvandling av strategi till handling: Sweet ger dig kraftfulla verktyg som tar din attraktionsstrategi bortom konceptualiseringen. Vi ger dig verktyg för att översätta din vision till handlingsbara steg och säkerställer att varje drag överensstämmer med dina övergripande mål. Med Sweet kan du bestämma och förbereda ditt nästa steg med hjälp av vår regelmotor Sweet Automation.

Sömlös integration av kanaler: Tänk dig att sömlöst samla olika inkommande och utgående kanaler under ett tak. Sweet möjliggör sömlös integration och låter dig kommunicera med potentiella kunder genom flera kanler samtidigt som du behåller en sammanhängande och enhetlig strategi.

Interaktioner: Sweet förenklar processen att samla in och kategorisera era interaktioner. Slipp komplexiteten i att hantera olika källor separat; fokusera istället på att hantera interaktioner på ett enkelt sätt för att få värdefulla insikter om dina potentiella kunder. Med hjälp av Sweet Automation kan du skapa automatiserade åtgärder och regler för att optimera engagemang som gör det enkelt att vårda flera relationer samtidigt.

Strukturerad handlingsplan: Med Sweet samlar du inte bara data utan omvandlar det också till en strukturerad handlingsplan. Dra nytta av dina insikter om potentiella kunder för att skapa riktade och effektiva strategier som resonerar med din publik.

Stäng affären: Framgångsrik attraktion leder till konvertering, beroende på erbjudandets natur ser köpprocessen olika ut. En produkt betalas antingen vid köpet eller på faktura, medan en tjänst ofta kräver ett avtal och en betalplan som sträcker sig över året. Se till att du får de kunduppgifter som behövs för att utveckla relationen och skapa grunden för att göra den långvarig.

Sweet CRM

CRM: Kärnan i kundrelationer

Sammanfattningsvis är Customer Relationship Management (CRM) hjärtat av dina affärsprocesser. Här är en några höjdpunkter som CRM bidrar med under processen under kundlivscykeln:

Marknadsföring på hög nivå: Sweet CRM hjälper dig för att skapa omfattande marknadsplaner, bryta ner dem i handlingsbara steg och tilldela dem till team eller individer. Här kan du skapa och förbättra dina segment och målgrupper, vilket lägger grunden för strategiska och effektiva marknadsinsatser.

Precision i pipeline-hantering: När prospekt övergår till leads säkerställer CRM noggrann spårning av framsteg och för processen viktiga uppgifter. Från identifiering till kvalificering, få en organiserad överblick av varje steg för att besluta ditt nästa drag.

Kund 360°: Få ett helhetsperspektiv med Sweet CRM:s förmåga att visualisera kommunikationshistorik, svar, kontaktinformation och segmenttillhörigheter. Denna 360-graders vy vägleder dina nästa steg och främjar ett djupare och meningsfullare kundengagemang.

Automatisering: Förbättrade kundresor med minimal administration

Sweets Automation och vår Customer Journey Builder är din hemliga superkraft för att vårda en stor mängd prospekt, leads och olika segment på nolltid. I den här fasen i kundlivscykeln har de flesta kunder behov av en e-marknadsföringstjänst för att kommunicera genom sina egna kanaler – där Sweet stöder flera. Upptäck magin med automatiserade flöden som minskar administrativa uppgifter, vilket låter dig fokusera på att skapa meningsfulla relationer.

I samarbete med våra e-marknadsföringspartners utökar vi med kommunikationskanaler som sömlöst underhåller dina leads och kunder och dess engagemang. I det här stadiet kan relationer pendla mellan att vara starka och självsäkra, till sköra och opålitliga, vilket understryker betydelsen av en anpassad interaktionsstrategi.

Genom att använda Sweet Automation som ditt verktyg för kundresor har du makten att enkelt anpassa dig till föränderliga marknadsbehov, differentiera din kommunikation eller reagera på händelser eller beteende från din mottagare. Att justera de automatiserade flödena eller segmenten kan göras av dig. Detta förkortar time-to-market och ger dig full flexibilitet utan att göra dig beroende av IT-avdelningen eller andra vanliga flaskhalsar.

Automatisera kundlivscykeln med Sweet Automation
Sweet Forms Formulärsflöde för att onboarda och konvertera nya kunder

Formulär: Den digitala plattformen för insamling av kunddata

Att samla värdefull data från potentiella kunder görs sömlöst och användarvänligt med Sweet Forms plattform. Anpassa dina digitala formulär, gör dem digitala och tillgängliga, vilket säkerställer en smidig och engagerande process för insamling av data.

Sweet Forms är din go-to-lösning när du behöver ett digital avtal och/eller en signatur på villkoren, eller när du behöver fråga om fler detaljer om din nya kund. Sweet Form ger dig möjlighet att definiera och hantera en digital process för insamling av kunddata, antingen på deras eget initiativ eller på begäran av dig. Vår funktion Form Flow är verktyget när det finns mer än ett formulär att signera eller fylla i och du vill guida din kund till nästa steg i processen (för det vill du väl alltid?).

Med Sweet Forms vid din sida har du som formulärdesigner makten att ändra och förbättra din process när du lär dig mer om användarinteraktioner och beteende. Tillsammans med de insikter du samlar längs vägen kan du snabbt anpassa dig till förändringar och se till att följa de ständigt föränderliga trenderna eller vändningarna som kan dyka upp längs vägen.

När din data är på plats kan nästa steg i kundresan börja. Automatiserat? Ja, alltid!

I grunden handlar attraktionsfasen inte bara om att kasta ut ett brett nät; det handlar om att kasta det strategiskt. Sweet ser till att dina ansträngningar inte bara är attraktiva utan att du också har verktyg som rustar dig att vara effektiv och automatiserad. Genom att effektivisera dina aktiviteter och interaktioner hjälper vi dig att hitta den eftertraktade balansen som behövs för att fånga din publik utan att tömma ut dina resurser.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig lyckas med kundresan genom dess olika steg i kundlivscykeln.

Håll utkik efter nästa avsnitt där vi kommer att guida dig genom steget ”Konvertering”.

Kan du inte vänta?

Läs mer om hur vår kund Volvofinans tagit sin kundresa till nya höjder och ökat sin merförsäljning med 30 % tack vare implementationen med Sweet.

Läs mer