Volvofinans

Volvofinans marketing automation-satsning resulterade i 30% ökad merförsäljning.

Utmaning och mål

Volvofinans såg stora merförsäljningsmöjligheter med automatiserad kommunikation. De har en kundlivscykel med väl definierade touchpoints, som de såg stora möjligheter med att automatisera för att säkerställa att kommunikationen når kunden vid rätt tidpunkt och i rätt kanal. Förutom att aktivera fler kunder snabbare ville de med sin automatiseringssatsning minska time-to-market och reducera beroendet till sin egen IT-avdelning. Ett annat mål var att minska marknadsorganisationens manuella handpåläggning och reducera risken för fel som kan uppkomma i samband med manuell hantering.

Lösning & resultat

Lösningen på utmaningarna var att nyttja Sweet Automation för automatisering av touchpoints. Den avancerade urvalsmotorn med dynamiska flöden och smarta affärsregler i Sweet gör att verksamheten till stora delar kan styra kommunikationen utan IT. Lösningen har möjliggjort uppsättning av automatiserade aktiviteter i enlighet med kundlivscykeln, såsom att skapa personaliserade onboardingupplevelser när ett konto har öppnats eller genom att skicka säljsignaler till säljorganisationen när ett avtal löper ut samt erbjudanden via CarPay-appen. Sweet Automations kraftfulla urvalsmotor visar och analyserar Volvofinans kunddata i realtid, vilket bidrar till att organisationen snabbt kan plocka ut en relevant målgrupp. Det går även att kombinera data från olika informationskällor för att få fram en så nischad och exakt målgrupp som möjligt. I flödesverktyget kombineras målgrupper och åtgärder med regler som bestämmer när en kundinteraktion ska genomföras. Åtgärder som Volvofinans bland annat nyttjar är e-post- och sms-kommunikation via BizWizard samt pushning av erbjudanden och upplevelser i appen.

  • Minskad manuell hantering med ca 1 FTE
  • Ökad merförsäljning 30%
  • Ökad öppningsfrekvens i välkomstmail 15%
  • Minskade fel
Sweet är ett mycket flexibelt verktyg som tillsammans med leverantörens servicegrad ger ett mycket bra värdeerbjudande för såväl små som stora verksamheter.
Viktor Olsbo Innovation Lead Insight, AI / MarTech, Volvofinans

Volvofinans

Volvofinans bank bedriver säljfinansiering i form av lån och leasing där de har ca 250 000 avtal, samt bedriver kontokortsrörelse där Volvofinans administrerar och marknadsför Volvokortet. De stödjer försäljningen av produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulthandeln på den svenska marknaden och tar nu ytterligare steg för att automatisera sin kundbearbetning med Sweet Automation som marketing automationsystem.