Menu
Customer Stories

Länsförsäkringar

Förbättrad kundupplevelse och förenkling av arbetet hos förmedlarna är ett par av hörnstenarna i vårt digitaliseringsarbete. En minskning av antalet kompletteringar med upp till 95% är ett tydligt exempel på att vi är på rätt väg i det arbetet. Att också den interna administrationen har effektiviserats innebär att effekterna har varit över förväntan.
Ola Månsson Affärsutvecklare, Länsförsäkringar Mäklarservice AB
Kund: Länsförsäkringar Lösningar: Digitala formulär, Automation

Länsförsäkringar Fondliv AB är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB medan Länsförsäkringar Mäklarservice förvaltar och utvecklar den förmedlade liv- och sakförsäkringsaffären på uppdrag av länsförsäkringsbolagen.

Läs mer om Sweet Automation

Utgångsläge

Ambitionen är att leverera en kundupplevelse i världsklass och att hantera framtidens förändringar på ett hållbart sätt till de ca 600 000 försäkrade för vilka ett kapital om 159 miljarder kronor förvaltas.

Bolagen inför gemensamt Sweet Digital Customer med syftet att öka kundnöjdheten och effektiviteten för onboarding av kunder oavsett om kunden hanteras via förmedlare eller direkt via de egna rådgivarna.

Genom implementeringen av Sweet Digital Customer har Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice kunnat digitalisera & automatisera ett flertal processer för onboarding och förändring av engagemang. Systemet har tagits emot väl av såväl externa förmedlare som de egna medarbetarna.

Lösning

Tillsammans med verksamhetsutvecklare från Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice, Sweet Systems, Scrive och Releye implementerades Sweet Digital Customer där en central komponent är digitala formulär som i kombination med digital signering hanteras.

Tack vare lösningen kan nya och förändringar av befintliga formulär hanteras på några timmar vilket möjliggör att medarbetare på Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice kan ta ägarskapet över processen.

Resultat

Implementationen påbörjades i september 2019 och var redo att rullas ut tre månader senare till externa förmedlare för att under sommaren 2020 utvidgas till att samtliga 23 länsbolag omfattas.

Några effekter som initiativet än så länge har resulterat i:

  • Upp till 95% färre kompletteringar
  • Ökad takt i digitalisering
  • Enkel hantering av fondbyten med kortare ledtid
  • Gladare och nöjdare kunder och förmedlare av Länsförsäkringars tjänster
  • En ökning med cirka 150% av antal digitala formulär/signeringar via Scrive