Största fördelarna med digitala formulär enligt Simon Nilsson

Vi pratar digitala formulär med vår produktägare och UX-designer Simon Nilsson. Vad är de bra för och hur nyttjar man dem på bästa sätt?

Varför ska man som kund kika på möjligheten med digitala formulär? 

Idag tar de flesta för givet att man enkelt ska kunna samla in information digitalt, särskilt kunderna. Har man idag krångliga manuella processer för t.ex. onboarding, ansökningar etc. så finns det en stor chans att man som kund väljer någon med en enkel och snabb digital process. Trots detta så ligger många företag fortfarande efter. Om man har manuella moment kring informationsinsamling så bör man absolut kika på hur man kan digitalisera och automatisera dessa.  

Vad finns det för marknadsbehov kring digitala formulär?

Idag så förväntar man sig att de flesta processer ska ske smidigt, digitalt och snabbt – ändå är som sagt många processer fortfarande manuella och långa. Om man utnyttjar digitala medel för att samla in, validera och strukturera information så får man snabbt ett försprång som vi sett kan ge en stor effekt på kort tid. Dessutom finns det idag ett större behov av att snabbt kunna ändra eller skapa nya formulär – något som är svårt med PDF/Excel/Word-blanketter eller hårdkodade hemsidor.

Vilka utmaningar finns?

Klassiska word och PDF-blanketter samt hårdkodade webbsidor kräver i många fall rätt stort underhåll. Ska dessa blanketter/sidor uppdateras eller nya skapas är ledtiden ofta lång. Vår övertygelse är att personer med verksamhetskunskap ska kunna lösa behoven själva.

Vad ser du för styrkor i Sweets tjänst för digitala formulär?

En av de största fördelarna är att våra digitala formulär enkelt kan samverka med andra delar. Informationen som samlas in i formulären struktureras och kan hanteras i andra processer såsom att uppdatera andra system, hantera informationen i andra delar av Sweet, t.ex. i ärende- eller leadshantering eller trigga andra typer av automatiserade processer utifrån den insamlade informationen.

En annan stor del är att man genom formulären kan hämta information från externa källor. Detta skulle kunna vara firmatecknare, verklig huvudman eller annan information som finns kring ett bolag eller en privatperson. Denna funktion kan ytterligare förenkla och snabba upp processen för både kunden och bolaget. 

Med Sweet kan du både skapa nya formulär, definiera nya processer och utforma gränssnittet och formatet för specifika behov – flexibiliteten är stor.

Kan du ge något exempel på en kund som nyttjar tjänsten på ett bra sätt och hur det hjälpt dem? 

Genom digitala formulär och automatisering så har t.ex. Nordnet ökat sin konverteringsgrad med över 50% samt uppnått drastiskt minskade ledtider vilket är otroligt häftigt.

Ett annat exempel är Bankgirot som sänkte deras kostnader gällande deras tidigare PDF-blanketter med 80% efter att de implementerade digitala formulär, dessutom fick de en mycket bättre kundupplevelse. Dessa kund-case, och många andra, kan man även läsa mer om här.