Vi välkomnar Erik Lind som ny utvecklingschef på Sweet Systems

Erik Lind är sedan den 8e mars 2022 utsedd till ny utvecklingschef på Sweet Systems.

Erik har en lång erfarenhet inom finanssektorn och i att leda arbetet med att utveckla nya tekniska lösningar. Han kommer närmast från Bluestep Bank där han varit med sedan bolaget grundades i olika roller varav 10 år som CIO. På Sweet kommer Erik främst att fokusera på att accelerera utvecklingen av Sweets befintliga och framtida produktportfölj.

”Jag ville tillbaka till ett lite mindre bolag som är mitt i en stark tillväxtfas och valet föll på Sweet. Ett välskött bolag med en framgångsrik produktportfölj och en imponerande kundbas. Produkterna har utvecklats i nära samarbete med kunder under en längre tid och som möjliggör att en verksamhet kan digitalisera sina kundnära processer”.

”Det som är spännande är att Sweets kunder själva kan, med hjälp av Sweets lösningar, vidareutveckla sina affärskritiska processer och tjänster med ett minskat beroende till IT-resurser. En super user kan genom konfiguration och low code-gränssnitt anpassa befintliga processer och utvidga användningsområdet för produkten”.

Varmt välkommen, Erik!