Menu
Sweet Digital Customer /

Digitala formulär

Smidig hantering med hjälp av digitala formulär

Boka en demo

Spara tid internt och höj upplevelsen externt

Sweet Forms ersätter den tidskrävande och manuella hanteringen av olika formulär, enkäter och andra pappersdokument. En skräddarsydd lösning anpassad efter era unika behov. Innehåll och design skapas enkelt för att sedan publicera formuläret, samla in önskad information och göra uppföljning. Genom att koppla på externa datakällor kan Sweet Forms även ha förifyllda fält och erbjuda multisigneringar i samma flöde.

Spara tid och öka effektiviteten

Snabbare avslut

Ökad konvertering och minskad time to market

Kan kopplas ihop med externa datakällor

Detta och mer kan du göra med

digitala formulär

Skapa formulär

Med hjälp av Sweet Forms kan du enkelt skapa, designa och administrera formulär helt utan förkunskaper. Vilka delar som ska visas avgörs utifrån vilket svar som slutanvändaren fyller i. 

Skapa automatiska
åtgärder

Automatisera insamlingen av data och minimera den manuella hanteringen. Addera nya affärer, beställningar, ärenden, taggar eller kontakter direkt i Sweet eller andra system genom att automatisera vad som ska ske när ett formulär fylls i. Vi hämtar och tolkar informationen medan du kan ägna tid åt annat.

Användningsområden

Det finns mängder med olika användningsområden för digitala formulär – du anger förutsättningarna och skapar resultaten. Här nedanför finns ett urval på hur Sweet Forms kan användas:

  • Formulär
  • Blanketter
  • Avtal
  • Offerter
  • Protokoll
  • Följesedlar
  • Arbetsordrar

Signera digitalt

Signera avtal i realtid på valfri digital enhet. Det går även att koppla på en integration mot någon av våra e-signeringslösningar Scrive och Signicat.

Hantera informationen

Informationen från formulären som samlats in kan antingen sparas i Sweet, annat CRM-system eller skickas via e-post. Genom att behörighetsstyra informationen går det att bestämma vem som har åtkomst till vad. Sweet Forms kan användas antingen separat eller som en helhetslösning med Sweet Digital Customer eller Sweet One.

Följ upp

Välj hur resultaten från undersökningen eller formulärsinsamlingen ska presenteras och följas upp. Mät hur många ansökningar ni har fått via hemsidan, hur många beställningar som har gjorts av en viss vara eller för att inte tala om hur snabbt ni utfört serviceärenden som kommit in via hemsidan. Uppföljningen i Sweet är precis som allt annat – digital, och ni välja själva vad som ska visas.