Guide: Hur du använder Sweet Form Flow

Formulärsflöden är en effektiv lösning för att kombinera flera formulär i ett sammanhängande flöde. Istället för att överväldiga kunder med många separata länkar, tillhandahåller Formulärsflöden nu en enda länk. Denna länk leder kunden genom alla nödvändiga steg, samtidigt som den ger en klar översikt över formulärens status och framsteg.

Hur du bygger ett formulärsflöde i Sweet Forms:

Formulärsflöden är en kraftfull funktion som låter dig koppla samman och navigera mellan flera formulär på ett smidigt sätt. Följ dessa steg för att skapa och hantera ditt formulärsflöde: 

 

 

Tips! Tryck på full screen!

Form Flow

Steg 1: Tillgång till formulärsdesignern

 • Logga in på ditt konto: Börja med att logga in på ditt konto på Sweet. 
 • Navigera till menyvalet Form Designer: När du är inloggad, gå till sidomenyn och välj ”Form Designer” från menyn.
Sweet Form Flow

Steg 2: Skapa ett nytt formulärsflöde

 • Under menyvalet ’Form Designer’ klicka på valet för Nytt formulärsflöde’: Detta kommer att påbörja skapandeprocessen. 

Steg 3: Ge ditt formulärsflöde ett namn

 • Namnge ditt formulärsflöde: Väl inne i formulärsflödesredigeraren börjar man att namnge sitt flöde. Välj ett beskrivande namn som återspeglar syftet med detta flöde. 
Sweet Form Flow

Steg 4: Lägg till formulär i formulärsflödet

 • Välj existerande formulärUnder ”Anslut formulär” kan du nu välja vilka publicerade formulär som ska inkluderas i ditt formulärsflöde. När du har valt ut dina formulär i rullistan trycker du på ”lägg till” och formulären ska nu visas i en lista.  
Sweet Form Flow

Steg 5: Konfigurera inställningar för formulärsflödet

 • Välj startformulär: Välj vilket formulär som ska vara startpunkten för ditt formulärsflöde. Detta är det formulär som användarna börjar med När man har tryckt på länken. 
 • Ange obligatoriska formulär (om lämpligt): Om det finns formulär som måste fyllas i, se till att alternativet ”Obligatorisk” är aktiverat för dessa formulär. 
 • Ställ in inställningar för svar: Bestäm om formulären ska tillåta radering av svar och/eller tillåta flera svar. 
Sweet Form Flow

Steg 6: Publicera och spara ditt formulärsflöde

 • Spara och publicera: När du har granskat och konfigurerat alla inställningar, navigera till ”Publiceringsinställningar” och tryck på ”Spara och publicera”. Länken till formulärflödet blir tillgänglig efter att formuläret har publicerats.  
 • När formulärflödet är publicerat, är inställningarna skrivskyddade. Om man vill göra ändringar i formulärflödet, måste du först avpublicera formulärflödet. 

Steg 7: Prova ditt formulärsflöde!

 • Genererad länk: När formulärsflödet har publicerats kommer en länk genereras till formulärsflödet. 
 • Kopiera länken och klistra in den i webbläsaren 
Form Flow

Steg 8: Formulärsflödes översikt

 • Startformuläret: Efter att ha öppnat formulärflödet från länken, omdirigeras du automatiskt till det formulär som har ställts in som startformulär.  
 • Omdirigering: Efter att ha svarat på det första formuläret, omdirigeras användaren till översikten. 
 • Redigera: Listan över de ifyllda formulären är sorterad efter ifyllningstid. Alla besvarade formulär är redigerbara. 

Beroende inställningarna i redigeraren för formulärflödet kan användaren se olika alternativ i översikten. Läs mer här!

Form Flow

Steg 9: Besvara fler formulär i flödet

 • Översikt: Under rullistan “Tillgängliga formulär” kan du se hur många formulär som återstår att svara på, samt om det är obligatoriska. 

Steg 10: Skicka in formulär

 • Avluta och Lås: När du är nöjd och belåten med dina besvarade formulär i formulärsflödet trycker du Avsluta & Lås. 
Form Flow

 Steg 11: Klart! 

 • Efter att ha tryckt på “Avsluta och Lås” kommer formulärflödet att bearbeta och låsa svarsseten. Om något av formulären har e-signering kommer e-signeringen att aktiveras i detta steg baserat på e-signeringsinställningarna i de enskilda formulären. 
 • När spara och lås har genomförts framgångsrikt kommer denna vy att vara synlig. 

Grattis

Du har nu framgångsrikt skapat ett Formulärsflöde med vår plattform. Denna funktion möjliggör en smidig övergång mellan formulär, vilket effektiviserar datainsamling och automatiserar arbetsflöden. 

Om du har ytterligare frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att konsultera vår hjälpcenter eller kontakta vårt supportteam.